تاریخ شروع : 1399/10/26

جمعه

ساعت 8:30 الی 14:30

لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید

شروع قطعی طراحی مکانیک به کمک Solidworks