نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.1 51 ساعت یکشنبه- سه شنبه 1402/02/23 آنلاین تومان ۲,۰۶۱,۰۰۰