نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی261400/06/13شنبه - چهارشنبه19:30 -21:00رفیعیآنلاین تومان ۵۱۹,۰۰۰
‫0/5 0 نظر