نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی A1.1 26 1403/02/12 دوشنبه - چهارشنبه 16:00 - 18:00 نامشخص حضوری و آنلاین تومان ۱,۳۹۲,۰۰۰