ما را دنبال کنید:

انیستاگرام
تلگرام
لینکدین

 نمایندگی مجتمع فنی تهران در مرکز شهر

مشاوره رایگان

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

جدیدترین دوره های در حال شروع 

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"9000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"true"}
{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"9000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"true"}

جدیدترین مقالات آموزشی

آموزش حسابداری حرفه ای

دسامبر 8th, 2019|

آموزش حسابداری حرفه ای برای شرکت در دوره های آموزش حسابداری حرفه ای می توانید به مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب مراجعه نمایید

دوره های متنوع آموزش حسابداری

دسامبر 7th, 2019|

برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، علاقمندان می توانند از طریق