ما را دنبال کنید:

انیستاگرام
تلگرام
لینکدین

 نمایندگی مجتمع فنی تهران در مرکز شهر

مشاوره رایگان

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

جدیدترین دوره های در حال شروع 

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"9000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"true"}
{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"9000","loop":"true","slide_to_show_owl":"1","slide_show_ipad_owl":"2","slide_show_tablet_owl":"1","slide_show_mobile_owl":"1","slide_to_scroll_owl":"1","slide_margin_owl":"0","slide_padding_owl":"0","start_slide_owl":"0","slide_center_owl":"false","slide_autowidth_owl":"false","slide_freeDrag_owl":"false","height_auto_owl":"false","caption":"false","slide_rtl_owl":"true"}

جدیدترین مقالات آموزشی

دوره های متنوع آموزش حسابداری

دسامبر 7th, 2019|

برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، علاقمندان می توانند از طریق