توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:301400/02/25امیررضا داعی تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:301400/03/07نامشخص تومان ۱,۱۶۳,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60جمعه08:30 الی 14:301400/02/03امیررضا داعی تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/02/02نامشخص تومان ۱,۲۸۳,۰۰۰
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:301400/02/21نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:301400/02/08امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301400/02/23نامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
Android Pack70نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30جمعه08:30-14:301400/02/10نامشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه16:00 - 20:001400/02/17نامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:301400/02/10نامشخصدارد تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 1042جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNP ENARSI 202060جمعه14:30 الی 20:301400/02/31نامشخص تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
CCNA R & S 200-30166جمعه14:30 الی 20:301400/02/03نامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/02/27نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان ۹۲۱,۶۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:301400/02/20نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
Excel پیشرفته24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/02/22نا مشخص تومان ۳۶۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۲۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:301400/02/31نامشخص تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:301400/02/16نامشخص تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301400/02/10نامشخص تومان ۱,۶۶۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26پنجشنبه08:30 الی 14:301400/02/30نامشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/03/30نامشخص تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
programming with python60جمعه08:30 - 14:301400/03/21نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:301400/02/21نامشخصدارد تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها14:30 - 08:301400/01/27نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:301400/01/26نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:301400/01/30نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:301400/02/16نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120جمعه- 20:30- 14:301400/03/28دارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:301400/01/27دارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:001400/02/03نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه08:30الی 14:301400/02/31نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/03/09نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70پنج شنبه14:30 الی 20:301400/03/06نامشخصدارد تومان ۲,۲۵۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21پنجشنبه14:30 - 08:30نامشخصنامشخص تومان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30جمعه14:30 - 20:30نامشخصنامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه09:00-14:001400/02/02حسین شیرآقایی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه14:30-19:301400/02/07شهریار مکی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:001400/02/07شهریار مکی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه09:00-13:001400/01/31علی خسرویدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۸,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/02/28علی خسرویدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/02/30علی خسرویدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه17:30 - 20:301400/02/01علی خسرویدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
افترافکتز7814:00_17:001400/02/21علی خسروییک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰
مایا12009:00 الی 14:001400/02/09علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰
سینما 4D7814:30 الی 19:301400/02/09علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۳,۱۱۰,۰۰۰
پریمیر4809:00 الی 14:001400/02/03علیرضا مسکوکیجمعه تومان ۱,۵۱۰,۰۰۰
افترافکتز7817:30 - 20:301400/02/07علیرضا مسکوکییک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/03/07نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه09:00-14:001400/02/31نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/01/30نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:001400/02/03نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/02/20نامشخص تومان ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/25نامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/01/30نامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰ تومان ۴,۵۶۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/02/26 تومان ۱,۰۱۲,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/02/09 تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نقشه کشی42شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/02/11 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60پنج شنبه و جمعه09:00_13:001400/02/16 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/01/31 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان ۱,۶۱۸,۰۰۰
V-Ray30یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/01/31 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۸۴۸,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-20:301400/02/09 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30پنجشنبه14:30-20:301400/02/09 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/02/07 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/02/07 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه09:00 الی 14:001400/02/01 تومان ۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان ۸۶۱,۶۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/02/16 تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
دستیاری دندانپزشکی12013:30 - 08:301400/01/20نامشخصپنج شنبه و جمعه تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
مدیریت کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:001400/01/21نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:001400/01/30نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:301400/02/19نامشخص تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:001400/01/28نامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشرده_کمپ نوروزی32دوشنبه تا 5شنبه18:00_10:001400/01/02نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
ورکشاپ استیکسه جلسهچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/02/15نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهشنبه و یکشنبه15:30 تا 19:301400/02/25نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/02/02نامشخص تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/02/08نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:001400/01/25نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:301400/02/02نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه15:30 تا 19:301400/01/31نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه15:30 تا 19:301400/01/23نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:001400/01/22نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهشنبه و یکشنبه14:30 تا 10:301400/01/28نامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه15:30 تا 19:301400/02/09نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
upper intermediate 336 hشنبه - دوشنبه15:30-17:301400/02/04نا مشخص تومان ۶۱۹,۰۰۰
A1-1 ( beginner 1)36 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/02/04نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
elementary 136 hشنبه - دوشنبه20:30 - 17:301400/02/04نامشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 136 hشنبه - سه شنبه14:30 -17:301400/02/04نا مشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰
مکالمه و بحث آزاد B121 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/02/06نا مشخص تومان ۳۷۹,۰۰۰
beginner one36 hیک شنبه و سه شنبه15:30-17:301400/02/05نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
beginner 336 hپنج شنبه و جمعه17:30-19:301400/02/01نا مشخص تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 236 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/02/02نامشخص تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی لباس پیشرفته177یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/02/21شعله پردارد تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:001400/02/02مینا داساردارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192شنبه - چهارشنبه09:00 الی 14:001400/02/08شعله پردارد تومان ۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:001400/02/06مینا داساردارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۲,۰۰۰