توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099/11/05امیررضا داعی تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
Web Design Pack150یک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/11/28امیررضا داعی تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:3099/11/03نامشخص تومان ۹۳۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:3099/11/09نامشخص تومان ۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099/10/30نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:3099/11/18امیررضا داعی تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
Laravel40پنجشنبه14:30 - 20:3099/12/14امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3099/12/07نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:3099/11/17نامشخص تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/11/07نامشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230یک شنبه و سه شنبه17:30 - 20:3099/10/30نامشخصدارد تومان ۴,۶۰۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 1042یک شنبه و سه شنبه17:30 - 20:3099/10/30نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNP ENARSI 202060جمعه14:30 الی 20:3099/11/24آقای فرهاد شریفیان تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
CCNA R & S 200-30166جمعه08:30 الی 14:3099/11/03آقای فرهاد شریفیان تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه08:30-13:3099/11/13نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3099/11/29نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/11/18نا مشخص تومان ۳۰۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/10/29نا مشخص تومان ۱۸۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60جمعه14:30-20:3099/11/10سروش صدر تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:3099/11/09سروش صدر تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
C#Windows Applications50جمعه08:30-14:3099/11/17سروش صدر تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:3099/11/10نامشخص تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26یکشنبه و سه شنبه17:30 - 20:3099/11/28نامشخص تومان ۸۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/12/17نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3099/10/30نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
programming with python60جمعه14:30-19:3099/11/24نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:3099/11/09نامشخصدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها14:30 - 08:3099/10/26نامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:3099/10/29نامشخصدارد تومان ۹۸۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:3099/11/09نامشخصدارد تومان ۹۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:3099/11/02دارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:3099/11/10دارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/10/30نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/10/30نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:0099/10/26نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/11/12نامشخصدارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70جمعه08:30الی 14:3099/11/03نامشخصدارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21پنجشنبه14:30 - 08:30نامشخصنامشخص تومان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30جمعه14:30 - 20:30نامشخصنامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:0099/11/04شهریار مکی تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0099/10/30علی خسرویدارد تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۹۶۸,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:0099/10/25علی خسرویدارد تومان ۷۴۸,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/11/26علی خسرویدارد تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه14:00 تا 17:0099/11/15علی خسرویدارد تومان ۵۷۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
سینما 4D7814:30 الی 19:3099/11/09علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰
پریمیر4814:00_17:0099/10/30علی خسروییک شنبه - سه شنبه تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰
پریمیر4809:00 الی 14:0099/11/03علیرضا مسکوکیجمعه تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰
مایا12014:30 الی 19:3099/10/22علیرضا مسکوکیدوشنبه تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
افترافکتز7814:00_17:0099/11/01علیرضا مسکوکیشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه14:30 - 20:3099/10/29نامشخص تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:0099/11/03نامشخص تومان ۳,۸۲۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132جمعه09:00-14:00هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۱۸۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه09:00_13:0099/10/30 تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه - دوشنبه13:30_16:3099/10/29 تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100یک شنبه - سه شنبه13:30_16:3099/11/05 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100یک شنبه - سه شنبه09:00_13:0099/10/30 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۸,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100پنجشنبه14:30-20:3099/11/16 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30دوشنبه17:30_20:3099/10/29 تومان ۹۷۹,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/11/02 تومان ۱,۷۳۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
آشپزی مللدو ماهیکشنبه15:30 تا 19:3099/11/05نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/11/23نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه اییک جلسهشنبه10:30تا19:3099/10/27نامشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:3099/10/14نامشخص تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه الی یکشنبه14:30 تا 10:3099/11/04نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:0099/11/20نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:0099/11/18نامشخص تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/11/02نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
صبحانه و برانچیک جلسهسه شنبه10:30 تا 15:3099/10/23نامشخص تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:0099/11/08نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
upper-intermediate 134یک شنبه و سه شنبه14:30 -17:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
Pre-intermediate 134یک شنبه و سه شنبه14:30 -17:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه20:30 - 17:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 134یک شنبه و سه شنبه20:30 - 17:30هفته ی اول دی ماهنامشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42شنبه و دوشنبه و چهارشنبه15:30-17:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه15:30-17:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
Pre-intermediate 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30-19:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
elementary 134شنبه و دوشنبه و چهارشنبه17:30-19:30هفته ی اول دی ماهنا مشخص تومان ۳۸۷,۰۰۰
beginner one34پنج شنبه و جمعه14:30 -17:30هفته ی اول دی ماهنامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
elementary 134پنج شنبه و جمعه20:30 - 17:30هفته ی اول دی ماهنامشخص تومان ۳۸۷,۰۰۰
Pre- intermediate34پنج شنبه و جمعه20:30 - 17:30هفته ی اول دی ماهنامشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:0099/11/02مینا داساردارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192چهارشنبه10:00-15:0099/11/01شعله پردارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/11/06مینا داساردارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۰,۰۰۰