توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:301400/07/28نامشخص تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/07/29نامشخص تومان ۱,۲۸۳,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:301400/07/28نامشخص تومان ۱,۱۶۳,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:301400/08/09امیررضا داعی تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50پنجشنبه14:30 الی 19:301400/08/20نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
Laravel40جمعه08:30 الی 14:301400/07/30امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301400/07/29نامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:301400/08/21نامشخص تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30جمعه14:30-20:301400/07/23آقای فرهاد شریفیان تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:301400/08/14نامشخصدارد تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 1042جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNA 200-30175جمعه08:30 الی 14:301400/08/14آقای فرهاد شریفیان تومان ۲,۵۲۰,۰۰۰
CCNP ENARSI 202060نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/07/19نا مشخص تومان ۹۲۱,۶۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:301400/07/28نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه14:30-17:301400/08/04نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۲۲۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۳۶۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60جمعه08:30-14:301400/07/16نامشخص تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:301400/07/22نامشخص تومان ۱,۷۱۶,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301400/07/30نامشخص تومان ۱,۶۶۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26جمعه14:30 تا 20:301400/07/30نامشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/08/25نامشخص تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
programming with python60پنج شنبه14:30-19:301400/08/06نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50نا مشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:301400/07/08دارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:301400/07/09دارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/11نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/11نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:001400/07/09نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English B2.3 ( upper intermediate فوق متوسط )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/06/15نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/06/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B1.3 ( Intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/06/29نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/06/30نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hروزهای فرد18:00 - 19:301400/06/23نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
English B2.4 (upper-intermediate فوق متوسط )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/06/21نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۹۹,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hجمعه17:00 - 19:001400/06/25نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه15:00 - 17:001400/06/25نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی مقدماتی261400/06/13شنبه - چهارشنبه19:30 -21:00رفیعیآنلاین تومان ۵۱۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.130 ساعتیکشنبه- سه شنبه - پنج شنبه1400/06/14آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی36ساعت16:00 - 18:001400/06/13آنلاینشنبه - دوشنبه - چهارشنبهآنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه08:30الی 14:301400/07/02نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/07/27نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۲,۲۵۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه14:30-19:301400/07/06شهریار مکی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:001400/07/06شهریار مکی تومان ۲,۹۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
نرم افزارInDesign30هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/07/06قهرمانیدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 - 20:301400/07/07نامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
دوره آنلاین نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/07/06نامشخصدارد تومان ۸۳۲,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60شنبه دوشنبه چهارشنبه20:30 - 17:301400/07/07نامشخصدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/07/06نامشخصدارد تومان ۱,۱۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
دوره آنلاین تدوین با پریمیر4817:30 - 20:301400/07/06علی خسروییک شنبه - سه شنبه تومان ۱,۲۸۳,۰۰۰
تدوین با پریمیر4814:30 الی 19:301400/07/22علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۱,۵۱۰,۰۰۰
دوره آنلاین افترافکت7809:00 الی 14:001400/07/09علیرضا مسکوکیجمعه تومان ۲,۴۲۰,۰۰۰
سینما 4D7809:00 الی 14:001400/07/08علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۳,۱۱۰,۰۰۰
افترافکت7809:00 الی 14:001400/07/09علیرضا مسکوکیجمعه تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
No product object found
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
آشپزی ملل40چهارشنبه10:30-14:301400/06/31نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
آشپزی ملل40دوشنبه10:30-14:301400/07/17نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ(فشرده)32شنبه تا شنبه10:30-14:301400/07/17نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32یکشنبه-سه شنبه10:30-14:301400/07/06نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32شنبه - دوشنبه16:00-20:001400/07/24نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32پنجشنبه15:30-19:301400/07/08نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
باریستا32یکشنبه-سه شنبه16:00-20:001400/06/28نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد32چهارشنبه16:00-20:00نامشخصنامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری80شنبه16:00-20:001400/06/20نامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات36پنجشنبه10:30-14:301400/06/25نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز10پنجشنبه-جمعه10:30-15:301400/06/19نامشخص تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود24یکشنبه10:30-15:301400/07/11نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر8شنبه-یکشنبه10:30-14:301400/07/03نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود12شنبه تا دوشنبه09:30-13:301400/07/10نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
کاست کنترل32دوشنبه16:00-20:001400/06/29نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی)20شنبه09:30-13:301400/07/03نامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰

 

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/07/12نامشخص تومان ۳,۴۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/07/17نامشخص تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:001400/07/23نامشخص تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/07/19نامشخص تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/07/12نامشخص تومان ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/07/16 تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰
اتوکد دو بعدی آنلاین60چهارشنبه9:00-14:001400/07/17 تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:301400/07/09 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
3D Max beginners to Advanced100یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/07/06 تومان ۱,۵۳۴,۴۰۰
3D Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-20:301400/07/08 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30جمعه14:30-20:301400/07/09 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/07/17 تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری(آنلاین)60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/07/16 تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60یک شنبه - سه شنبه14:30 -17:301400/07/16 تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/07/16 تومان ۱,۰۱۲,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه14:30 -17:301400/07/07 تومان ۱,۰۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:301400/07/10نا مشخصدارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:001400/07/08مینا داساردارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:001400/07/10نا مشخصدارد تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
نام دوره روز مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج غواصی صنعتیشنبه تا جمعه32208:00-14:001400/07/03نامشخص تومان ۲۳,۸۰۰,۰۰۰