توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack150شنبه دوشنبه چهارشنبه14:30 -17:3099/08/1910% تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
Web Design Pack150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/08/2810% تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45پنجشنبه14:30 - 20:3099/08/2910% تومان ۹۳۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3099/08/2210% تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰
Laravel40پنجشنبه14:30 - 20:3099/08/2210% تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099/08/2710% تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60نامشخصنامشخصنامشخص10% تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3099/09/06نامشخص10% تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰
Android Pack70دوشنبه17:30 - 20:3099/08/26نامشخص10% تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/09/02آقای فرهاد شریفیان تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:3099/08/30نامشخص10% تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰
Installation and configuring windows1042جمعه08:30 الی 14:3099/08/30نامشخصدارد تومان ۸۲۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNP ENARSI 202060جمعه14:30 الی 20:3099/09/14آقای فرهاد شریفیان تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
CCNA R & S 200-30166جمعه08:30 الی 14:3099/09/07آقای فرهاد شریفیان تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3099/08/28نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه08:30-14:3099/08/18نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24یک شنبه - سه شنبه14:30-17:3099/08/27نا مشخص تومان ۳۰۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/08/21نا مشخص تومان ۱۸۲,۰۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:3099/08/17سروش صدر تومان ۹۵۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:3099/08/15سروش صدر تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصسروش صدر تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60پنجشنبه14:30-20:3099/08/29نامشخص تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26یکشنبه و سه شنبه17:30 - 20:3099/09/18نامشخص تومان ۸۰۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/06/30نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30-20:3099/08/29نامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
programming with python60جمعه08:30 - 14:3099/08/30نامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50شنبه17:30 - 20:3099/08/10نامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3099/08/09نامشخصدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:3099/08/22حامد بختیدارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:3099/08/12نامشخصدارد تومان ۹۸۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:3099/08/15نامشخصدارد تومان ۹۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:3099/08/08دارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:3099/08/02دارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/08/16نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/08/16نامشخصدارد تومان ۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/08/17نامشخصدارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:3099/08/08نامشخصدارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰
حسابداری خدماتی50شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/08/17نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/10/07نامشخصدارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21پنجشنبه14:30 - 08:3099/08/01نامشخص تومان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30جمعه14:30 - 20:3099/08/02نامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110یکشنبه و سه شنبه09:00-14:0099/08/18شهریار مکی تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110جمعه19:30 تا 14:3099/08/16حسین شیرآقایی تومان ۲,۷۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60شنبه و چهارشنبه09:00 الی 14:0099/08/21علی خسرویدارددارد تومان ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان ۹۶۸,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:3099/08/18علی خسرویدارددارد تومان ۷۴۸,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه17:30 - 20:3099/08/21علی خسرویدارددارد تومان ۵۷۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
سینما 4D7809:00 الی 14:0099/08/08علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰
مایا12014:30 الی 19:3099/08/12علیرضا مسکوکیدوشنبه تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰
افترافکتز7814:00_17:0099/08/11علی خسروییک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰
پریمیر4817:30 - 20:3099/08/11علیرضا مسکوکییک شنبه - سه شنبه تومان ۱,۳۴۰,۰۰۰
افترافکتز7817:30 - 20:3099/08/21علیرضا مسکوکیشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۵۸۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00-14:0099/08/10نامشخص تومان ۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۷۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:0099/08/16نامشخص تومان ۳,۸۲۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132نامشخصنامشخصهماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۱۸۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24دوشنبه و چهارشنبه14:30 -17:3099/08/12 تومان ۸۰۷,۴۰۰
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه17:30_20:3099/08/11 تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60چهارشنبه09:00 الی 14:0099/08/14 تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۶,۴۰۰
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه09:00_13:0099/08/03 تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100یک شنبه - سه شنبه17:30_20:3099/08/11 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100جمعه14:30-20:3099/08/16 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه09:00 الی 14:0099/08/14 تومان ۹۷۹,۰۰۰ تومان ۷۸۳,۲۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:0099/08/15 تومان ۱,۷۳۸,۰۰۰
اسکیس و راندو50یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0099/08/20 تومان ۱,۸۳۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۹,۶۰۰
ماکت سازی و اوریگامی27دوشنبه14:30-20:3099/08/12 تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کاست کنترلیک ماهدوشنبه20:30 تا 16:3099/08/19نامشخصدارد تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه15:30 تا 19:3099/08/12نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه16:00تا20:0099/08/07نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/08/22نامشخصدارد تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه15:30 تا 19:3099/08/20نامشخصدارد تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو جلسهپنجشنبه و جمعه17:00 تا 21:0099/07/24نامشخصدارد تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و یکشنبه10:30 تا 15:3099/08/24نامشخصدارد تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
باریستادو ماهیکشنبه20:30 تا 16:3099/08/25نامشخصدارد تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0099/08/21نامشخصدارد تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3099/08/24نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع جنسیت مبلغ
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه16-21نامشخصآقا تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
TRX6 هفتهپنج شنبه و جمعه11-16نامشخص خانم تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:00نامشخصآقا تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
اسنوبرد3 روزچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه09:00-14:00نامشخص خانم تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخصنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:00نا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یکشنبه09:00-13:0099/08/11نا مشخصدارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/08/10مینا داساردارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0099/08/11شعله پردارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰