توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150جمعه14:30 - 20:301400/04/04امیررضا داعی تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:301400/03/28نامشخص تومان ۱,۱۶۳,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/03/27نامشخص تومان ۱,۲۸۳,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:301400/05/31امیررضا داعی تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50پنجشنبه14:30 الی 19:301400/05/07نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
Laravel40جمعه08:30 الی 14:301400/06/05امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301400/05/14نامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:301400/05/15نامشخص تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:301400/04/03نامشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه16:00 - 20:001400/03/28نامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
MCSA pack 2016230جمعه08:30 الی 14:301400/03/28نامشخصدارد تومان ۵,۵۲۰,۰۰۰
Installing and Configuring Windows 1042جمعه08:30 الی 14:30نامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Installation. storage and compute with windows server 201651نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Networking with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۲۱,۰۰۰
Identity with Windows Server 201654نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰
Designing & Implementing a Server Infrastructure24نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
CCNP ENARSI 202060جمعه14:30 الی 20:301400/03/28نامشخص تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
CCNA R & S 200-30166جمعه08:30 الی 14:301400/03/28نامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:301400/04/06نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه08:30-14:301400/04/08نا مشخص تومان ۹۲۱,۶۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/04/30نا مشخص تومان ۹۲۱,۶۰۰
Excel پیشرفته24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/04/05نا مشخص تومان ۳۶۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/03/24نا مشخص تومان ۲۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
C#Programming60شنبه دوشنبه و چهارشنبه17:30-20:301400/04/09نامشخص تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60پنج شنبه08:30-14:301400/03/27نامشخص تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰
C#Windows Applications50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301400/03/07نامشخص تومان ۱,۶۶۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغتوضیحات
MTCNA26جمعه14:30 تا 20:301400/04/25نامشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
LPIC 168یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/03/30نامشخص تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
programming with python60پنج شنبه09:00 الی 14:001400/04/24نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30پنج شنبه14:30-19:301400/05/07نامشخصدارد تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:301400/03/27دارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه09:00 الی 14:001400/04/31دارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/04/29نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/04/29نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:001400/03/14نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:301400/04/31نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:301400/04/28نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۲,۲۵۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
عکاسی دیجیتال110شنبه - چهارشنبه09:00-14:001400/04/02شهریار مکی تومان ۲,۹۲۰,۰۰۰
عکاسی دیجیتال110پنجشنبه19:30 تا 14:301400/04/10حسین شیرآقایی تومان ۳,۳۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60جمعه09:00 الی 14:001400/04/04نامشخصدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه09:30_13:301400/04/20علی خسرویدارد تومان ۱,۱۲۸,۰۰۰
نرم افزار Illustrator40پنجشنبه09:00 الی 14:001400/04/17علی خسرویدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰
فتوشاپ نسخه 2020 مقدماتی تا پیشرفته60یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:301400/04/01نامشخصدارد تومان ۱,۴۱۰,۰۰۰
نرم افزارInDesign30چهارشنبه17:30 - 20:301400/03/26علی خسرویدارد تومان ۷۷۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
پریمیر4809:00 الی 14:001400/04/03علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۱,۵۱۰,۰۰۰
مایا12014:30 الی 19:301400/04/14علیرضا مسکوکیدوشنبه تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰
افترافکت7814:00_17:001400/04/01علی خسروییک شنبه - سه شنبه تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰
سینما 4D7814:30 الی 19:301400/04/03علیرضا مسکوکیپنجشنبه تومان ۳,۱۱۰,۰۰۰
افترافکت7817:30 - 20:301400/04/09علیرضا مسکوکیشنبه - چهارشنبه تومان ۲,۸۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/04نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه09:00-14:001400/03/28نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/04/28نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:001400/03/28نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/04نامشخص تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/25نامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/03/22نامشخص تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/04/22 تومان ۱,۰۱۲,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/03/26 تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نقشه کشی42شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/05/04 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰
نقشه کشی42جمعه09:00 الی 14:001400/04/25 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه09:00_13:001400/03/28 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه - دوشنبه14:30_17:301400/03/31 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100جمعه14:30-20:301400/04/11 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30جمعه14:30-20:301400/04/11 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/04/14 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/04/14 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه09:00 الی 14:001400/03/26 تومان ۸۶۱,۶۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/03/27 تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد روز مبلغ
دستیاری دندانپزشکی12013:30 - 08:301400/03/18نامشخصیک شنبه - سه شنبه تومان ۴,۴۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
دوره پخت نان ( مقدماتی)5جلسهشنبه9:30_13:301400/04/26نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپیک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:001400/04/20نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:001400/04/28نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:301400/05/03نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمچهارشنبه14:30 تا 10:301400/05/20نامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشرده32شنبه تا شنبه14:30 تا 10:301400/04/26نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
ورکشاپ استیکسه جلسهشنبه الی سه شنبه14:30 تا 10:301400/04/19نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهجمعه18:00تا 14:001400/04/25نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/04/18نامشخص تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهسه شنبه9:30_14:301400/04/22نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:001400/04/23نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:301400/05/14نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه14:30 تا 10:301400/04/14نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
باریستایک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:001400/04/26نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهچهارشنبه15:30 تا 19:301400/04/23نامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:301400/04/31نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
No product object found
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
upper intermediate 336 hشنبه - دوشنبه15:30-17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
beginner 336 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1-136 hیک شنبه و سه شنبه17:30-19:301400/03/04نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 136 hشنبه - دوشنبه14:30 -17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
upper intermediate 321 hیکشنبه - چهارشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
Pre- intermediate36 hیک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/03/25نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۵۹,۰۰۰
elementary 136 hپنج شنبه و جمعه17:30-19:301400/03/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/03/27نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره تاریخ پیش بینی روز ساعت استاد نحوه برگزاری مبلغ
ترکی استانبولی261400/03/27پنج شنبه/جمعه14:00_15:30رفیعیآنلاین تومان ۵۱۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روزهای برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع نحوه برگزاری مبلغ
زبان مقدماتی آلمانی A1.130 ساعتشنبه_دوشنبه17:00_18:301400/03/24آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی36ساعت17:00_19:001400/03/27حضورییکشنبه_سه شنبهآنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:301400/04/01نا مشخصدارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/03/30شعله پردارد تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192شنبه - چهارشنبه09:00 الی 14:001400/03/26شعله پردارد تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:001400/03/29مینا داساردارد تومان ۲,۸۹۲,۰۰۰