شرو قطعی آموزش پکیج کامل ICDL

شروع قطعی آموزش پکیج کامل ICDL روز های جمعه ساعت 08:30 الی 14:30 ساعت 14:30 الی 20:30 تاریخ شروع:98/11/25 لطفا جهت ثبت نام آنلاین اینجا کلیک کنید سرفصل ها و اطلاعات تکمیلی