مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: محمد شریفی فردویی

تاریخ تولد: 1365

 

مدرک تحصیلی:

لیسانس کامپیوتر نرم افزار  از دانشگاه آزاد

 

دوره های آموزشی و گواهینامه های تخصصی:

MCITP              

MCSA-2012

CCNA

VMWARE-VCP

 

سوابق تدریس:

منظومه شرق ( یک سال)

مجتمع فنی تهران (هفت سال)

 آموزشگاه منظومه شرق (یک سال) 

 

 

سوابق اجرایی و پروژه های تخصصی مرتبط:

پروژه  هوشمند سازی جایگاه های سوخت

پروژه راه اندازی شبکه بخشداری کرج

پروژه راه اندازی سیستم VOIP شورای شهر کرج

پروژه راه اندازی و احیای شبکه

پروژه راه اندازی شبکه

پروژه مجازی سازی سرورهای فیزیکی

 

سوابق کاری:

مشاوره شبکه  شرکت پویانمایان

مدیر و مشاور  شبکه شرکت گراد

مشاور شبکه دانشگاه علمی کاربردی واحد جهاد کشاورزی

مشاور شبکه سرمایه گذاری ساختمان ایران

مدیر شبکه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

مشاور شبکه شرکت بهسازان