نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری Price
فرانسه مقدماتی A1.1 36ساعت 16:00 - 18:00 1402/06/01 حضوری و آنلاین یکشنبه - چهارشنبه حضوری و آنلاین تومان ۱,۶۸۶,۰۰۰