نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع نوع برگزاری روز برگزاری نحوه برگزاری مبلغ
فرانسه مقدماتی36ساعت16:00 - 18:001400/06/13آنلاینشنبه - دوشنبه - چهارشنبهآنلاین تومان ۷۲۹,۰۰۰
‫0/5 0 نظر