مشخصات فردی 

نام و نام خانوادگی:  عباسعلی عباس قمی

تاریخ تولد: 1367

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

دانشجوی MBA سازمان مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی

حسابدار کارخانه سنگ گابور

حسابدار کارخانه سنگ لوتوس

مشاور مالی مجموعه تفریحی باغ صبا

مشاور مالی مجموعه فعالیت های تجاری ویست

مدرس حسابداری و قوانین مالیاتی مجتمع فنی تهران

 

  سوابق تدریس دوره ای و خصوصی

پکیچ های ویژه بازار کار: خدماتی، بازرگانی، کارگاهی

حسابداری مالی دانشگاهی و کارگاهی:

  • حسابداری دریافت و پرداخت
  • حسابداری موجودی کالا
  • حسابداری فروش کالا
  • حسابداری حقوق و دستمزد
  • حسابداری دارایی های ثابت
  •  قانون و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

 

مهارت های تدریس دوره های کارگاهی

استانداردهای حسابداری ایران

تهیه صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اظهارنامه مالیات بر عملکرد

حسابداری مدیریت

حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

 

مهارت های نرم افزاری

نرم افزار یکپارچه همکاران سیستم

نرم افزار یکپارچه سپیدار همکاران سیستم

نرم افزار حسابداری مالی نوسا