آشنایی با دوره های آموزش مجازی سازی

[ult_tab_element tab_style=”Style_3″][single_tab title=”مجازی سازی” tab_id=”1531913308923-2″]
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 یک شنبه - سه شنبه 17:30-20:30 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 نامشخص تومان ۳۲۴,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نوع برگزاری مبلغ
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1402/09/02 نامشخص حضوری تومان ۹۵۰,۰۰۰

 

آشنایی با دوره آموزشی مجازی سازی

مخاطبین دوره:

 پیش نیاز:

  •  

اهداف دوره:

 

مدت دوره: ** ساعت

موقعیت های شغلی:

تهیه کننده:

[/single_tab][/ult_tab_element]