آشنایی با دوره های آموزش مهندسی صنایع

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:0098/9/15داردمصطفی خرادپور تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:0098/9/15داردمصطفی خرادپور تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰

پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP

در تمامی سیستم های مدیریتی به مسئله برنامه ریزی توجه فراوان شده است و وظایف اساسی یک مدیر موفق، رعایت اصول برنامه ریزی، سازمانی دهی و کنترل و نظارت می باشد. مدیریت و هدایت پروژه درچارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است. همچنین با دانستن اصول مبانی و مفاهیم مدیریتی توسط کارشناسان و دانشجویان مهندسی صنایع، کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه، کارشناسان طرح توجیهی، مطالعات امکانسنجی و طرح کسب وکار، کارشناسان بررسی طرح ها در بانک ها، مدیران و کارشناسان مالی واقتصادی، کارشناسان مالی و حسابداری، فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیره با فراگیری نرم افزارهای مهم برنامه ریزی و کنترل پروژه در ارتقای اهداف مدیریت سازمانی نقش به سزایی داشته باشند.

مدیریت پروژه فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت براجرا و هدایت اجرا را در برمی گیرد و سعی دارد تا با استفاده از منابع، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه ای توافق شده در زمان درست تحویل دهد.

 

یکی از پرکاربرترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد. این نرم افزار به مدیران و کارشناسان پروژه کمک می کند تا بتوانند برای یک پروژه زمانبندی مناسبی تهیه نمایند، سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نموده تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود تا بتوان نواقص بوجود آمده در پروژه را اصلاح کرد .
یکی دیگر از نرم افزارهای کنترل و مدیریت پروژه نرم افزار Oracle Primavera Project Management Ver. 8.2 می باشد که در چند سال اخیر استفاده از آن رواج پیدا کرده است. این نرم افزار که به اختصار P6 نامیده می شود با امکان استفاده برای چندین کاربر و پروژههای چندگانه (Multi Project) اطلاعات مختلف مربوط به زمان، هزینه ومنابع پروژه ها را در سطوح مختلف سازمان و امکان تحلیل و بررسی آنها را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره :

الف) مفاهیم اساسی برنامه ریزی از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

ب) مفاهیم اساسی اجرا از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

ج) مفاهیم اساسی کنترل از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

 

مخاطبین دوره :

 • مدیران پروژه‌ها و مدیران عملیاتی
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه
 • کارشناسان و دانشجویان مهندسی صنایع
 • کارشناسان بررسی طرح ها در بانک ها
 • مدیران و کارشناسان مالی واقتصادی

 

 پیش نیاز :

ICDL

 

مدت دوره : 106 ساعت

 

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP را جهت آموزش هنرجویان علاقه مند به صنعت و جویای کار برگزار میکند.

مدارک پایان دوره پکیچ جامع پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)

 

 

**

پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP

در تمامی سیستم های مدیریتی به مسئله برنامه ریزی توجه فراوان شده است و وظایف اساسی یک مدیر موفق، رعایت اصول برنامه ریزی، سازمانی دهی و کنترل و نظارت می باشد. مدیریت و هدایت پروژه درچارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به سوی ایجاد نتایج مشخص آن است. همچنین با دانستن اصول مبانی و مفاهیم مدیریتی توسط کارشناسان و دانشجویان مهندسی صنایع، کارشناسان برنامه ریزی وکنترل پروژه، کارشناسان طرح توجیهی، مطالعات امکانسنجی و طرح کسب وکار، کارشناسان بررسی طرح ها در بانک ها، مدیران و کارشناسان مالی واقتصادی، کارشناسان مالی و حسابداری، فارغ التحصیلان رشته های فنی و غیره با فراگیری نرم افزارهای مهم برنامه ریزی و کنترل پروژه در ارتقای اهداف مدیریت سازمانی نقش به سزایی داشته باشند.

مدیریت پروژه فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت براجرا و هدایت اجرا را در برمی گیرد و سعی دارد تا با استفاده از منابع، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه ای توافق شده در زمان درست تحویل دهد.

 

یکی از پرکاربرترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد. این نرم افزار به مدیران و کارشناسان پروژه کمک می کند تا بتوانند برای یک پروژه زمانبندی مناسبی تهیه نمایند، سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نموده تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود تا بتوان نواقص بوجود آمده در پروژه را اصلاح کرد .
یکی دیگر از نرم افزارهای کنترل و مدیریت پروژه نرم افزار Oracle Primavera Project Management Ver. 8.2 می باشد که در چند سال اخیر استفاده از آن رواج پیدا کرده است. این نرم افزار که به اختصار P6 نامیده می شود با امکان استفاده برای چندین کاربر و پروژههای چندگانه (Multi Project) اطلاعات مختلف مربوط به زمان، هزینه ومنابع پروژه ها را در سطوح مختلف سازمان و امکان تحلیل و بررسی آنها را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

مهارت های اکتسابی پس از طی دوره :

الف) مفاهیم اساسی برنامه ریزی از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

ب) مفاهیم اساسی اجرا از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

ج) مفاهیم اساسی کنترل از آغاز تا خاتمه پروژه های مختلف براساس روشه های علمی و منطبق با استانداردهای بین المللی

 

مخاطبین دوره :

 • مدیران پروژه‌ها و مدیران عملیاتی
 • مدیران و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تمام علاقه مندان به حوزه مدیریت و کنترل پروژه
 • کارشناسان و دانشجویان مهندسی صنایع
 • کارشناسان بررسی طرح ها در بانک ها
 • مدیران و کارشناسان مالی واقتصادی

 

 پیش نیاز :

ICDL

 

مدت دوره : 106 ساعت

 

مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با حضور اساتید مجرب و منتخب دوره پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP را جهت آموزش هنرجویان علاقه مند به صنعت و جویای کار برگزار میکند.

مدارک پایان دوره پکیچ جامع پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP : ارائه گواهینامه معتبر 2زبانه از سوی مجتمع فنی تهران (قابلیت ترجمه رسمی و مورد تایید شرکت های خصوصی و دولتی)