آشنایی با دوره های آموزش مهندسی صنایع

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰

نرم افزار پریماورا در مدیریت پروژه

از نرم افزار پریماورا  برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده میشود . در پروژه های ساختمانی صنعتی،نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر بصورت حرفه ای میتوان کنترل زمان ،هزینه ها ،منابع را بدست داشت .مزیت  پریماورا نسبت به نرم افزار ام اس پی این است که برای مدیریت همزمان  ده ها و یا صد ها پروژه میباشد و حکم یک ای ار پی را دارد درحالی که ام اس پی برای مدیریت پروژه تنها یک پروژه به کار می رود بنابراین این دونرم افزار را نباید با یکد یگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با مفهوم ای پی ام  که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود. پریماورا ارائه شده از شرکت قدرتمند نرم افزاری دنیا ،اوراکل می باشد.

تعریف سطح صفر در پروژه

تعریف پروژه و تنظیمات مرتبط با آن

تعریف تقویم پروژه و تخصیص آن به پروژه

تعریف ساهتار شکست کار و سطوح

قید ها و محدودیت ها

تعریف شیفت ها

نرخ چندگانه در تعاریف منابع

تعریف ساعت اضافه کاری

و…………

نرم افزار ام اس پی در مدیریت پروژه

نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت پروجکت محبوب ترین برنامه نرم افزار برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه ها،مدیریت منابع ،پیگیری پیشرفت فعالیت ها ،مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد .

نرم افزار  ام اس پی ساده ترین وکاربردی ترین نرم افزار کنترل پروژه وکلیه ابزار ها و ماژول های کنترل پروژه را در خود جای داده است.

برای کنترل کلیه پروژه را در خود جای داده است. برای کنترل کلیه پروژه ها در صنتی ،خدماتی،پژوهشی و … در همه سطوح سازمان به کمک کدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد مدیریت پروژه در پروژه های کشور و سادگی استفاده از این نرم افزار برای کاربران حتی در سازمان های غیر پروژه ای ،آموزش این نرم افزاریک نیاز مبدل شده است.

 

تعریف سطح صفر در پروژه

تعریف پروژه و تنظیمات مرتبط با آن

تعریف تقویم پروژه و تخصیص آن به پروژه

تعریف ساختار شکست کار و سطوح

تعریف و ایجاد مایلستون

شناوری آزاد شناوری کل

مسیر بحران و راه های مشخص نمودن آن

Dedline

قید ها و محدودیت ها

تعریف منابع و هزینه های مرتبط با آن

کمبود منابع و تسطیح آن ها

گزارشگیری

و…………………..

نرم افزار پریماورا

نرم افزار پریماورا در مدیریت پروژه

از نرم افزار پریماورا  برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده میشود . در پروژه های ساختمانی صنعتی،نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر بصورت حرفه ای میتوان کنترل زمان ،هزینه ها ،منابع را بدست داشت .مزیت  پریماورا نسبت به نرم افزار ام اس پی این است که برای مدیریت همزمان  ده ها و یا صد ها پروژه میباشد و حکم یک ای ار پی را دارد درحالی که ام اس پی برای مدیریت پروژه تنها یک پروژه به کار می رود بنابراین این دونرم افزار را نباید با یکد یگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با مفهوم ای پی ام  که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود. پریماورا ارائه شده از شرکت قدرتمند نرم افزاری دنیا ،اوراکل می باشد.

تعریف سطح صفر در پروژه

تعریف پروژه و تنظیمات مرتبط با آن

تعریف تقویم پروژه و تخصیص آن به پروژه

تعریف ساهتار شکست کار و سطوح

قید ها و محدودیت ها

تعریف شیفت ها

نرخ چندگانه در تعاریف منابع

تعریف ساعت اضافه کاری

و…………

نرم افزار ام اس پی

نرم افزار ام اس پی در مدیریت پروژه

نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت پروجکت محبوب ترین برنامه نرم افزار برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه ها،مدیریت منابع ،پیگیری پیشرفت فعالیت ها ،مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد .

نرم افزار  ام اس پی ساده ترین وکاربردی ترین نرم افزار کنترل پروژه وکلیه ابزار ها و ماژول های کنترل پروژه را در خود جای داده است.

برای کنترل کلیه پروژه را در خود جای داده است. برای کنترل کلیه پروژه ها در صنتی ،خدماتی،پژوهشی و … در همه سطوح سازمان به کمک کدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد مدیریت پروژه در پروژه های کشور و سادگی استفاده از این نرم افزار برای کاربران حتی در سازمان های غیر پروژه ای ،آموزش این نرم افزاریک نیاز مبدل شده است.

 

تعریف سطح صفر در پروژه

تعریف پروژه و تنظیمات مرتبط با آن

تعریف تقویم پروژه و تخصیص آن به پروژه

تعریف ساختار شکست کار و سطوح

تعریف و ایجاد مایلستون

شناوری آزاد شناوری کل

مسیر بحران و راه های مشخص نمودن آن

Dedline

قید ها و محدودیت ها

تعریف منابع و هزینه های مرتبط با آن

کمبود منابع و تسطیح آن ها

گزارشگیری

و…………………..