مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: حامد ناصری                    تاریخ تولد: 1366

 مشخصات تحصیلی :

کارشناسی حسابداری مالیاتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

کاردانی حسابداری مالی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

 

 

سوابق شغلی:

مديرمالي شركت پيشگام سياحت البرز با برند اول پاكت

مديرمالي كارخانه جات فيلتر درفك

مديرمالي شركت پرتو توان سورناq10

مدير مالي شركت به پندار سپيد با برند

مدرس مجتمع فنی تهران در رشته علوم مالی

مدیرمالی شرکت تینو طب فرزانگان

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت تولیدی نیکلسون

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت یو وی تندیس پاسارگاد

مشاور مالی و مالیاتی و استقراردهنده سیستم اتوماسیون مالی شرکت نقش هنر پارسیان

مدیر مالی برخی از نمایندگی های شرکت بیمه پارسیان

 

 

مهارت های نرم افزاری

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی شگرف

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی رافع

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی نوسا

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون همکاران سیستم

تسلط بر نرم افزار حسابداری هلو

تسلط بر نرم افزار های Excel  ، Word و PowerPoint

آشنایی با نرم افزار SQl Server

تسلط بر نرم افزار اتوماسیون مالی آسیاویژن