تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام دوره های فناوری اطلاعات شامل دوره های طراحی سایتدوره های برنامه نویسیدوره های شبکه با کد تخفیف  itc1403

دوره های پزشکی و زیبایی

دسته های دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران

فیلترهای دوره

دوره های پزشکی و زیبایی

خلاصه ای از آنچه دوره دستیار دندانپزشکی درباره ی آن است:-دوره آموزش دستیار دندانپزشکی از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/08
مدت دوره: 90 ساعت
6.250.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره ماساژ روسی درباره ی آن است:-دوره آموزش ماساژ روسی از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/03/26
مدت دوره: 38 ساعت
6.700.000 تومان

خلاصه ای از آنچه دوره نسخه خوانی درباره ی آن است:-دوره آموزش نسخه خوانی از چه سطحی شروع می شود و به کجا ختم می شود؟-

نام مدرس: نامشخص
گواهینامه بین المللی
تعداد دانشپذیر: 630
امتیاز دوره: 4.9
تاریخ پیشبینی شروع دوره: 1403/04/28
مدت دوره: 60 ساعت
3.800.000 تومان

معرفی دوره های پزشکی و زیبایی