به نام خدا                                                                 

                                                              

                                        رزومه علمی پژوهشی                                                                                          

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ناصر عرفانیان

تاریخ تولد: 14/5/1357

                                                                                                                                                                                                                                 

1- سوابق آموزشی:

ردیف

نام موسسه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دروس تدریس شده

 1

دانش رایانه

1375

1379

ICDL,network+,aoutocad

 2

تیزهوشان

1380

1385

ICDL,network+,CCNA

 3

نوآوران فنون

1383

1393

A+,network+, CCNA


 2- سوابق اجرایی ( مسئولیت ها ):

ردیف

عنوان  مسئولیت

سازمان / موسسه

سال(های)

1

مدیر شبکه

مجمع امور صنفی توزیعی تهران

1379-1385

 

3- مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه):

انگلیسی ، آشنا به زبان فرانسه ، C#