شروع قطعی نرم افزار Revit

روزهای یکشنبه و سه شنبه

تاریخ شروع: 1400/7/21

ساعت: 14:30 الی 17:30

مدت دوره: 60 ساعت

برای ثبت نام کلیک کنید

‫0/5 0 نظر