شروع قطعی دوره آموزش تدوین با پریمیر

تاریخ شروع: 1400/11/28

روزهای پنجشنبه

ساعت: 9:00 الی 14:00

مدت دوره: 48 ساعت

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید!