دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب با در نظر داشتن کاربردی بودن مهارت های زبانی و نیز افزایش همه جانبه ی کیفیت فراگیری زبان انگلیسی شروع بکار کرد.
این دپارتمان با هدف ایجاد فرایندی آموزشی برمبنای صرفه جویی در وقت و هزینه و نیزهدایت تحصیلی، پشتیبانی آموزشی و کاربردی کردن آموخته های دانش پذیران همچنان با موفقیت راه خود را ادامه می دهد.این بدین معناست که فراگیری زبان خارجی صرفا از حضور در کلاس و حل تمرینات رایج ناشی نمی شود.تلاش همکاران در مجموعه ای پویا بر این اصل استوار است که آنچه از آن به خروجی یا دستاورد یاد می شود بصورت کاملا واقعی و ملموس و بر اساس نیازهای روزمره دانش پذیران بوده باشد.
تمرکز ما برمقوله ای مانند زبان نمیتواند صرفا نوعی یادگیری و بخاطر سپاری لغات و ساختار ها باشد. دوره های متعددی که تا کنون برگزار شده است نیز از همین رویکرد ما پیروی کرده و با استقبال خوبی مواجه شده ایم. پس اگر به دنبال کاربردی بودن در فراگیری زبان های خارجی هستید، می توانید از خدمات مشاوره، هدایت تحصیلی و برنامه ریزی آموزشی ما که بصورت رایگان به شما اعطا می شود بهرمند شوید.
تمامی آنچه بیان شد همراه با پشتیبانی و برنامه ریزی توامان در جهت رسیدن به بازده حداکثری و رضایتمندی دانشپذیران میسر می شود.

دوره های آموزشی دپارتمان زبان های خارجی

در مسیر پیشرفت، با افتخار در کنارتان هستیم