توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack آنلاین150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099-03-07دارد تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین30جمعه9:30_14:3099-03-02دارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099-02-29دارد تومان ۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۲,۴۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین45جمعه14:30 الی 19:3099-03-02دارد تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۲۸,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین45یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3099-02-30دارد تومان ۹۹۲,۰۰۰ تومان ۸۹۲,۸۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین45شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099-02-29دارد تومان ۷۷۴,۰۰۰ تومان ۶۹۶,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین30پنج شنبه14:30-20:3099-03-08نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
CCNA R & S آنلاین66شنبه - دوشنبه17:30 - 20:3099-03-12نامشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ICDL LEVEL 1 آنلاین68پنجشنبه13:00 - 18:0099-02-11نا مشخصدارد تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰
ICDL LEVEL 2 آنلاین63پنجشنبه13:00 - 18:0099-02-11نا مشخصدارد تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۳۴۲,۰۰۰
Excel مقدماتی آنلاین24پنجشنبه14:00 - 11:0099-02-11نا مشخصدارد تومان ۲۲۸,۸۰۰ تومان ۲۰۵,۹۲۰
Excel 2019 پیشرفته آنلاین24جمعه08:00 - 13:0099-02-19نا مشخصدارد تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰
Microsoft Office Excel 2019 آنلاین24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3099-02-31نا مشخصدارد تومان ۲۲۸,۸۰۰ تومان ۲۰۵,۹۲۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099-02-11نامشخصدارد تومان ۶۹۲,۰۰۰ تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099-02-30نامشخصدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server 2017 Database Development آنلاین60جمعه14:30-20:3099-03-02نامشخصدارد تومان ۸۹۶,۰۰۰ تومان ۸۰۶,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد مبلغ
LPIC I آنلاین68یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:3099/03/20داردنامشخص تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099-02-11نامشخصدارددارد تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین)۱۵۳شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099-03-05نامشخصدارددارد تومان ۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۷۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام (آنلاین)24چهارشنبه17:30 - 20:3099/05/29نامشخص10% تومان ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۲۴,۰۰۰
دوره تحلیل تکنیکال کاربردی (آنلاین)21دوشنبه17:30 - 20:30نامشخصنامشخص10% تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس (آنلاین)18چهارشنبه17:30 - 20:30نامشخصنامشخص10% تومان ۸۰۷,۵۰۰ تومان ۷۲۶,۷۵۰
مدیریت پرتفوی (آنلاین)12پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص10% تومان ۶۷۱,۵۰۰ تومان ۶۰۴,۳۵۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار 3D Max beginners to Advanced & Vray آنلاین130پنج شنبه و جمعه20:30 - 14:3099-03-01نا مشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
اتوکد دو بعدی آنلاین42یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099-02-30نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۸۶۴,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری Postproduction آنلاین30شنبه و دوشنبه و چهارشنبه20:30 - 17:3099-02-31جلالیدارد تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵۸۵,۰۰۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین Adobe illustrator40هماهنگی با کارشناسنامشخصنامشخصنامشخصدارددارد تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۹۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته60هماهنگی با کارشناسنامشخصنامشخصنامشخصدارددارد تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۷۹۲,۰۰۰
دوره آنلاین Indesign30هماهنگی با کارشناسنامشخصنامشخصنامشخصدارددارد تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰
دوره آنلاین پریمیر48هماهنگی با کارشناسنامشخصنامشخصنامشخصدارددارد تومان ۱,۰۷۲,۰۰۰ تومان ۹۶۴,۸۰۰