توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی تخفیف مبلغ
Web Design Pack آنلاین 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-03-07 دارد تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django آنلاین 30 جمعه 9:30_14:30 99-03-02 دارد تومان ۷۲۰,۰۰۰
PHP & MYSQL Web Development آنلاین 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-02-29 دارد تومان ۱,۰۲۲,۴۰۰
دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX) آنلاین 45 جمعه 14:30 الی 19:30 99-03-02 دارد تومان ۸۲۸,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو - SEO آنلاین 45 یک شنبه و سه شنبه 17:30 الی 20:30 99-02-30 دارد تومان ۸۹۲,۸۰۰
Wordpress & WooCommerce Essential Training آنلاین 45 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-02-29 دارد تومان ۶۹۶,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
Network+ آنلاین 30 پنج شنبه 14:30-20:30 99-03-08 نامشخص دارد تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
CCNA R & S آنلاین 66 شنبه - دوشنبه 17:30 - 20:30 99-03-12 نامشخص دارد تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
ICDL LEVEL 1 آنلاین 68 پنجشنبه 13:00 - 18:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۳۶۰,۰۰۰
ICDL LEVEL 2 آنلاین 63 پنجشنبه 13:00 - 18:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۳۴۲,۰۰۰
Excel مقدماتی آنلاین 24 پنجشنبه 14:00 - 11:00 99-02-11 نا مشخص دارد تومان ۲۰۵,۹۲۰
Excel 2019 پیشرفته آنلاین 24 جمعه 08:00 - 13:00 99-02-19 نا مشخص دارد تومان ۲۱۶,۰۰۰
Microsoft Office Excel 2019 آنلاین 24 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30-20:30 99-02-31 نا مشخص دارد تومان ۲۰۵,۹۲۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین 40 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 99-02-30 نامشخص دارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
SQL Server 2017 Database Development آنلاین 60 جمعه 14:30-20:30 99-03-02 نامشخص دارد تومان ۸۰۶,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی تخفیف استاد مبلغ
LPIC I آنلاین 68 یک شنبه - سه شنبه 17:30 الی 20:30 99/03/20 دارد نامشخص تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
برنامه نویسی به زبان Python آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد دارد تومان ۸۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری ویژه بازارکار آنلاین (آنلاین) ۱۵۳ شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 17:30 الی 20:30 99-03-05 نامشخص دارد دارد تومان ۳,۵۷۳,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام (آنلاین) 24 چهارشنبه 17:30 - 20:30 99/05/29 نامشخص 10% تومان ۱,۲۲۴,۰۰۰
دوره تحلیل تکنیکال کاربردی (آنلاین) 21 دوشنبه 17:30 - 20:30 نامشخص نامشخص 10% تومان ۹۱۸,۰۰۰
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس (آنلاین) 18 چهارشنبه 17:30 - 20:30 نامشخص نامشخص 10% تومان ۷۲۶,۷۵۰
مدیریت پرتفوی (آنلاین) 12 پنجشنبه 14:00 - 17:00 نامشخص نامشخص 10% تومان ۶۰۴,۳۵۰

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره آنلاین Adobe illustrator 40 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۴۹۵,۰۰۰
دوره آنلاین فتوشاپ نسخه مقدماتی تا پیشرفته 60 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۷۹۲,۰۰۰
دوره آنلاین Indesign 30 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۲۷۰,۰۰۰
دوره آنلاین پریمیر 48 هماهنگی با کارشناس نامشخص نامشخص نامشخص دارد دارد تومان ۹۶۴,۸۰۰