توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack172شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3098/12/07دارد تومان ۲,۴۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۱۹۹,۶۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:3098/12/08دارد تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۷۱,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:3098/12/16دارد تومان ۷۷۵,۰۰۰ تومان ۶۹۷,۵۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3098/12/15دارد تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۸۹۱,۰۰۰
Python Web Development With Django30جمعه08:30 الی 14:3098/12/23دارد تومان ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱۲,۸۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:30نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان ۹۵۰,۴۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۵۰۰
User Interface Designer25نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3098/12/16نامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
Android Pack70نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۹۳,۵۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:3098/12/01نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/01/29نامشخصدارد تومان ۵۹۴,۰۰۰ تومان ۵۳۴,۶۰۰
+Network30پنج شنبه14:30-20:3098/12/01نامشخصدارد تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131جمعه08:30-14:3098/12/09نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3098/12/07نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۷۲۷,۲۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3098/12/07نا مشخصدارد تومان ۸۰۸,۰۰۰ تومان ۶۴۶,۴۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه14:30-20:3098/12/15نا مشخصدارد تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰۲,۵۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3098/12/14نا مشخصدارد تومان ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15پنجشنبه14:30-20:3098/12/15نا مشخصدارد تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
C#Programming60جمعه08:30-14:3098/12/23سروش صدردارد تومان ۷۲۴,۰۰۰ تومان ۶۵۱,۶۰۰
C#Windows Applications50پنج شنبه08:30-14:3098/12/01سروش صدردارد تومان ۸۵۱,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۹۰۰
Microsoft ASP.Net MVC60نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3098/12/02آقای معیریدارد تومان ۹۳۵,۰۰۰ تومان ۸۴۱,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج17:30 - 20:3098/12/03ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50پنجشنبه20:30 - 14:3098/12/08ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۲۰,۰۰۰ تومان ۷۳۸,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه15:30 تا 19:3098/12/08مصطفی هنروردارددارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها20:30 - 14:3098/12/02ناصر نوروزیدارددارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3098/12/02حامد بختیدارددارد تومان ۸۱۰,۰۰۰ تومان ۷۲۹,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3098/12/02حامد بختیدارددارد تومان ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3098/12/25دارددارد تومان ۸۶۰,۰۰۰ تومان ۷۷۴,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پتج شنبه- 20:30- 14:3098/11/24دارددارد تومان ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۵,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان ۸۱۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان ۶۰۳,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۷۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30یکشنبه14:30-17:3098/12/25احمدیدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS پیشرفته25یکشنبه17:30:20:3098/12/25احمدیدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/12/27نامشخصدارددارد تومان ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۸,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷۰۲,۰۰۰
حسابداری خدماتی50یک شنبه-سه شنبه17:30 الی 20:3098/12/27نامشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۷,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه14:30-20:3098/12/16نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0098/12/19نامشخصدارد تومان ۲,۲۳۶,۰۰۰ تومان ۱,۹۳۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00 الی 14:0098/12/15نامشخصدارد تومان ۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3098/12/10جلالیدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۶۵۷,۶۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3098/12/11نا مشخصدارد تومان ۸۲۲,۰۰۰ تومان ۷۳۹,۸۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130جمعه20:30 - 14:3098/12/23جلالیدارد تومان ۱,۹۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۷۷۷,۵۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷۵۶,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۹۱۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30پنجشنبه14:30 - 08:3098/12/22جلالیدارد تومان ۶۸۷,۰۰۰ تومان ۶۱۸,۳۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ4 جلسهشنبه الی سه شنبه10:30 تا 16:3099/01/02نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه20:00 تا 16:3098/12/21نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/12/17نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/11/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتدوشنبه8:00-14:0098/11/28نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/12/12نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/12/03نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/11/16نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/11/03نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3098/12/21نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/12/11نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
کافی شاپ4 جلسهشنبه الی سه شنبه10:30 تا 16:3099/01/02نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه20:00 تا 16:3098/12/21نامشخصندارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه تا شنبه15:00 تا 11:0098/12/17نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/11/28نامشخصدارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
دوره بیوتی6ساعتدوشنبه8:00-14:0098/11/28نامشخصندارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3098/12/12نامشخصدارد تومان ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۳۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3098/12/03نامشخصدارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0098/11/16نامشخصدارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3098/11/03نامشخصدارد تومان ۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۷۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه10:30 تا 16:3098/12/21نامشخصدارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۵۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3098/12/11نامشخصدارد تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخص16 اسفنندنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00بهمن 98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:002و8و16 اسفندنا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00بهمن 98نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:0098/12/08ناهید لشگردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0098/12/09نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۱۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0098/11/27نا مشخصدارددارد تومان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
نقاشی روی پارچه42یک شنبه - سه شنبه17:30 - 20:3098/12/20نا مشخصدارددارد تومان ۹۷۰,۰۰۰ تومان ۸۷۳,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0098/12/05مینا داساردارددارد تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰