توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Web Design Pack 150 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/06/23 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
Web Design Pack 150 جمعه 14:30 - 20:30 1401/06/25 نامشخص تومان ۷,۳۹۲,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) 30 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/06/31 نامشخص تومان ۲,۰۵۲,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training 45 جمعه 14:30 - 20:30 1401/07/29 نامشخص تومان ۱,۸۴۸,۰۰۰
Python Web Development With Django 50 جمعه 08:30 الی 14:30 1401/06/04 نامشخص تومان ۲,۸۴۴,۰۰۰
ReactJS 40 پنجشنبه 14:30 - 20:30 1401/06/31 نامشخص تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development 60 شنبه دوشنبه چهارشنبه 17:30 الی 20:30 1401/06/09 نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
Laravel 40 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۱۸۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
Java SE 8 programming 50 پنجشنبه ها 14:30-20:30 1401/06/31 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
Android Pack 70 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۳,۴۳۲,۰۰۰
developing los apps with swift 50 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص تومان ۲,۵۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
+Network 30 پنج شنبه 08:30-14:30 1401/06/03 نامشخص تومان ۷۳۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 14:30-17:30 1401/05/30 نا مشخص تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 14:30-17:30 1401/06/19 نا مشخص تومان ۱,۶۹۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL 131 یک شنبه - سه شنبه 08:30-14:30 1401/06/27 نا مشخص تومان ۱,۳۵۲,۰۰۰
Excel پیشرفته 24 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۶۲۵,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی 15 نامشخص نامشخص نامشخص نا مشخص تومان ۳۳۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین 60 پنج شنبه 17:30 - 21:00 99-02-11 نامشخص دارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین 40 یکشنبه - سه شنبه 17:30-20:30 99-02-30 نامشخص دارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
SQL Server Database Development 60 جمعه 08:30 - 14:30 1401/06/11 نامشخص تومان ۲,۶۲۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 2 50 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس به صورت خصوصی نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی 120 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص دارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP 106 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۵,۵۰۰,۰۰۰
MS Project 45 یک شنبه - سه شنبه 20:30 - 17:30 1401/04/07 هماهنگی با کارشناس دارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی 32 هماهنگ با کارشناس هماهنگ باکارشناس نامشخص نامشخص دارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 پنج شنبه 14:30 الی 20:30 1401/06/03 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار 180 جمعه 14:30 الی 20:30 1401/06/18 نامشخص دارد تومان ۷,۷۲۵,۰۰۰
اکسل در حسابداری 25 پنج شنبه 14:30 الی 19:30 هماهنگ با کارشناس نامشخص دارد تومان ۱,۴۵۸,۰۰۰
مجموعه قوانین مالیاتی 50 هماهنگی با کارشناس هماهنگ باکارشناس هماهنگ با کارشناس نامشخص ندارد تومان ۲,۸۰۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته 390 پتج شنبه 14:30 - 20:30 1401/05/13 نامشخص تومان ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) 138 دوشنبه-چهارشنبه 14:30-20:30 1401/05/05 نامشخص تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی) 138 پتج شنبه 14:30-20:30 1401/05/13 نامشخص تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط) 120 جمعه 09:00-14:00 1401/05/14 نامشخص تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته) 132 شنبه - دوشنبه 09:00-14:00 1401/05/10 نامشخص تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته) 132 پتج شنبه 09:00-14:00 1401/05/13 نامشخص تومان ۶,۲۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 جمعه 14:30-20:30 1401/06/11 تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
3D Max beginners to Advanced 100 شنبه - دوشنبه 20:30 - 17:30 1401/06/07 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
3DMax and V-Ray 100 پنجشنبه 08:30-14:30 1401/05/06 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced 100 پنجشنبه 14:30-20:30 1401/05/13 تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری 60 پنجشنبه 17:30 تا 14:30 1401/05/13 تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰
نرم افزار لومیون (Lumion) در معماری 30 پنجشنبه 17:30 - 14:30 1401/05/13 تومان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری 60 یک شنبه - سه شنبه 09:00-12:00 1401/05/09 تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یک شنبه - سه شنبه 9:00-14:00 1401/05/11 تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
آشپزی ملل 40 یکشنبه-سه شنبه 15:30-19:30 1401/05/09 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 دوشنبه 10:30-14:30 1401/05/31 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 جمعه 14:30 تا 10:30 1401/05/21 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
باریستا 32 یکشنبه-سه شنبه 16:00-20:00 1401/05/09 نامشخص تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد 32 چهارشنبه 10:30-14:30 1401/04/29 نامشخص تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یک هفته 10:30-14:30 1401/05/08 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یکشنبه-سه شنبه 10:30-14:30 1401/04/21 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 پنجشنبه 15:30-19:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 شنبه - دوشنبه 16:00-20:00 1401/05/10 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات 36 پنجشنبه 10:30-14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز 10 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/04/20 نامشخص تومان ۴,۴۵۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود 24 یکشنبه 10:30-15:30 1401/05/30 نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای 9 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/05/24 نامشخص تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود 12 پنجشنبه - جمعه - شنبه 10:00 - 14:00 1401/05/07 نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر 8 یکشنبه - دوشنبه 10:30-14:30 1401/05/02 نامشخص تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی) 20 جمعه 09:30-13:30 1401/04/17 نامشخص تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک 12 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 15:30-19:30 1401/05/29 نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد مبلغ
آشپزی ملل 40 یکشنبه-سه شنبه 15:30-19:30 1401/05/09 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 دوشنبه 10:30-14:30 1401/05/31 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل 40 جمعه 14:30 تا 10:30 1401/05/21 نامشخص تومان ۱۱,۱۵۰,۰۰۰
باریستا 32 یکشنبه-سه شنبه 16:00-20:00 1401/05/09 نامشخص تومان ۶,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد 32 چهارشنبه 10:30-14:30 1401/04/29 نامشخص تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یک هفته 10:30-14:30 1401/05/08 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 یکشنبه-سه شنبه 10:30-14:30 1401/04/21 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 پنجشنبه 15:30-19:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ 32 شنبه - دوشنبه 16:00-20:00 1401/05/10 نامشخص تومان ۶,۶۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات 36 پنجشنبه 10:30-14:30 1401/04/30 نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز 10 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/04/20 نامشخص تومان ۴,۴۵۵,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود 24 یکشنبه 10:30-15:30 1401/05/30 نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای 9 دوشنبه - سه شنبه 09:30-14:30 1401/05/24 نامشخص تومان ۲,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود 12 پنجشنبه - جمعه - شنبه 10:00 - 14:00 1401/05/07 نامشخص تومان ۴,۴۸۵,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر 8 یکشنبه - دوشنبه 10:30-14:30 1401/05/02 نامشخص تومان ۲,۷۹۵,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی) 20 جمعه 09:30-13:30 1401/04/17 نامشخص تومان ۵,۱۵۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک 12 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 15:30-19:30 1401/05/29 نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد نحوه برگزاری مبلغ
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 16:30 - 18:00 1401/05/24 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/05/24 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English B2.2 (upper-intermediate فوق متوسط) 36 h شنبه - دوشنبه 18:00 - 19:30 1401/05/29 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۲۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h شنبه - دوشنبه 16:00 - 17:30 1401/05/24 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
English C1.2 ( advanced فشرده ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 17:00 - 19:00 1401/05/30 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۸۵۲,۰۰۰
Englisg A2.2 ( Pre-intermediate پیش متوسط) 36 h یک شنبه و سه شنبه 18:00 - 19:30 1401/05/30 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۵۹,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی ) 36 h یک شنبه و سه شنبه 16:00 - 17:30 1401/05/30 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده 36 h پنج شنبه و جمعه 18:00 - 19:30 1401/05/06 نا مشخص حضوری/آنلاین تومان ۷۳۶,۰۰۰
آمادگی آزمون آیلتس Ielts 6+ 60 یک شنبه و سه شنبه 14:30 -17:30 1401/06/27 نامشخص حضوری/آنلاین تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ پیش بینی استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی 84 پنج شنبه 14:30 - 19:30 1401/05/27 خانم شیرزاد دارد تومان ۳,۹۱۵,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی 84 شنبه - دوشنبه 09:00 الی 14:00 1401/05/22 نا مشخص دارد تومان ۳,۵۱۵,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی 192 شنبه - دوشنبه 09:00 الی 14:00 1401/05/31 نا مشخص دارد تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰