توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150پنجشنبه14:30 - 20:3099/12/28امیررضا داعی تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
Web Design Pack150شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/12/27امیررضا داعی تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:3099/12/15نامشخص تومان ۹۳۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60جمعه08:30 الی 14:301400/02/03امیررضا داعی تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/02/02نامشخص تومان ۹۵۰,۰۰۰
Python Web Development With Django30یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:301400/02/21نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:301400/02/08امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:3099/12/28نامشخص تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:30نامشخصنامشخص تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30جمعه08:30-14:3099/12/22نامشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه16:00 - 20:001400/02/17نامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:3099/12/18نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/12/19نا مشخص تومان ۹۶۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۳۰۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۱۸۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099-02-11نامشخصدارد تومان ۶۹۲,۰۰۰ تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099-02-30نامشخصدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301400/02/10نامشخص تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها14:30 - 08:3099/12/15نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250پنجشنبه20:30 - 14:301400/01/26نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50دوشنبه17:30 - 20:3099/12/11نامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250پنجشنبه14:30 - 08:301400/02/16نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:301400/03/27دارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه- 20:30- 14:301400/01/27دارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/01/24نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:0099/12/01نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/12/13نامشخصدارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21پنجشنبه14:30 - 08:30نامشخصنامشخص تومان ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30جمعه14:30 - 20:30نامشخصنامشخص تومان ۱,۹۲۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/02/13نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه09:00-14:001400/02/31نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰ تومان ۳,۴۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه14:30 - 20:3099/12/22نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:0099/12/23نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/01/30نامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰ تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132جمعه09:00-14:00هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰ تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/02/09 تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نقشه کشی42شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/02/11 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰ تومان ۹۲۴,۸۰۰
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه09:00_13:0099/12/12 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/02/09 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۸,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/02/07 تومان ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۸۰,۰۰۰
V-Ray30یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/02/07 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۸۴۸,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray100یک شنبه - سه شنبه09:00_13:0099/12/19 تومان ۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۸,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100پنجشنبه14:30-20:3099/12/28 تومان ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۱۸۰,۰۰۰
V-Ray30پنجشنبه14:30-20:3099/12/28 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۸۴۸,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه09:00 الی 14:001400/01/18 تومان ۱,۰۷۷,۰۰۰ تومان ۸۶۱,۶۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/01/26 تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
ورکشاپ استیکسه جلسهدوشنبه وسه شنبه وچهارشنبه14:30 تا 10:3099/12/25نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهشنبه و یکشنبه15:30 تا 19:3099/12/23نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه10:30 تا 15:3099/12/21نامشخص تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه16:00تا20:0099/12/20نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:0099/12/20نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/12/21نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه15:30 تا 19:3099/12/18نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه15:30 تا 19:3099/12/12نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:3099/12/03نامشخص تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:0099/12/24نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه14:30 تا 10:3099/12/04نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه الی یکشنبه14:30 تا 10:3099/12/09نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:0099/12/11نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهشنبه و یکشنبه14:30 تا 10:3099/12/16نامشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/12/30نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:0099/12/18نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:0099/12/09نامشخص تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
ورکشاپ استیکسه جلسهدوشنبه وسه شنبه وچهارشنبه14:30 تا 10:3099/12/25نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهشنبه و یکشنبه15:30 تا 19:3099/12/23نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه10:30 تا 15:3099/12/21نامشخص تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهچهارشنبه، پنجشنبه و جمعه16:00تا20:0099/12/20نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:0099/12/20نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/12/21نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه15:30 تا 19:3099/12/18نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه15:30 تا 19:3099/12/12نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:3099/12/03نامشخص تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:0099/12/24نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهدوشنبه14:30 تا 10:3099/12/04نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
کافی شاپ فشردهیک هفتهشنبه الی یکشنبه14:30 تا 10:3099/12/09نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:0099/12/11نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهشنبه و یکشنبه14:30 تا 10:3099/12/16نامشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/12/30نامشخص تومان ۶,۳۰۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:0099/12/18نامشخص تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:0099/12/09نامشخص تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Pre IELTS75شنبه - دوشنبه15:30-17:3099/12/09نا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
beginner one42شنبه - دوشنبه17:30-19:3099/12/11نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
elementary 134شنبه - دوشنبه20:30 - 17:3099/12/09نامشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
intermediate 134شنبه - دوشنبه14:30 -17:3099/12/11نا مشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 134یک شنبه و سه شنبه17:30-19:3099/12/10نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner 242پنج شنبه و جمعه17:30-19:3099/12/14نا مشخص تومان ۳۸۷,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/09نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/10نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/11نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/14نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:3099/12/25نا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
beginner one42یک شنبه و سه شنبه15:30-17:30هفته ی دوم اسفند ماهنا مشخص تومان ۳۹۲,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/12/09نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/12/10نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/12/11نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/12/14نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:3099/12/25نامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
intermediate 234پنج شنبه و جمعه14:30 -17:30هفته ی دوم اسفند ماهنامشخص تومان ۴۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:0099/12/28مینا داساردارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192شنبه - چهارشنبه09:00 الی 14:0099/12/27شعله پردارد تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/12/25مینا داساردارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۶۰,۰۰۰