توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/21نامشخص تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰
Web Design Pack آنلاین150پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/21نامشخص تومان ۴,۵۰۰,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/11/14نامشخص تومان ۱,۵۵۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:301400/12/06نامشخص تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50جمعه08:30 الی 14:301400/12/13نامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60جمعه14:30 - 20:301400/11/15نامشخص تومان ۲,۶۰۰,۰۰۰
ReactJS40پنجشنبه14:30 - 20:301401/01/25نامشخص تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰
Laravel40نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301401/02/08نامشخص تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:301401/02/23نامشخص تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30یک شنبه - سه شنبه17:30-20:301400/11/05آقای فرهاد شریفیان تومان ۵۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/11/13نا مشخص تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/11/20نا مشخص تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
Excel پیشرفته24پنجشنبه08:30 - 12:301400/11/14نا مشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخص تومان ۲۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099-02-11نامشخصدارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099-02-30نامشخصدارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301401/02/30نامشخص تومان ۱,۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبه صورت خصوصینامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصدارد تومان ۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
MS Project45هماهنگی با کارشناسهماهنگی با کارشناسنامشخصهماهنگی با کارشناسدارد تومان ۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
متلب مقدماتی32هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180یک شنبه - سه شنبه17:30 الی 20:301400/12/01نامشخصدارد تومان ۶,۱۳۱,۱۱۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه14:30 الی 20:301400/11/29نامشخصدارد تومان ۶,۱۳۱,۱۱۰
اکسل در حسابداری25پنج شنبه14:30 الی 19:301400/11/21نامشخصدارد تومان ۱,۰۵۶,۸۵۰
مجموعه قوانین مالیاتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخص ندارد تومان ۲,۰۰۱,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138دوشنبه-چهارشنبه14:30 - 20:301400/11/18نامشخص تومان ۳,۹۹۶,۲۵۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138پنجشنبه ها09:00-14:001400/11/14نامشخص تومان ۳,۹۹۶,۲۵۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/11/09نامشخص تومان ۴,۰۹۵,۵۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00-14:001400/11/14نامشخص تومان ۴,۴۹۵,۵۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/11/16نامشخص تومان ۴,۹۱۲,۶۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دو بعدی(آنلاین)60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/12 تومان ۱,۲۳۶,۴۸۰
اتوکد دوبعدی60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/12 تومان ۱,۵۷۶,۹۶۰
اتوکد دو بعدی(آنلاین)60جمعه14:30-20:301400/12/27 تومان ۱,۵۴۵,۶۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه14:30-20:301400/12/27 تومان ۱,۹۷۱,۲۰۰
3Ds Max & V-Ray100شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/12/07 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray (آنلاین)100شنبه - دوشنبه16:30_20:301400/12/07 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray100جمعه14:30-20:301400/11/08 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
3Ds Max & V-Ray (آنلاین)100جمعه14:30-20:301400/11/08 تومان ۲,۹۹۵,۳۰۰
V-Ray30جمعه14:30-20:301400/11/29 تومان ۱,۱۶۶,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/11/11 تومان ۱,۵۵۲,۵۰۰
Sketchup & Vray(آنلاین)40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/11/11 تومان ۱,۵۳۷,۲۰۰
نرم افزار Revit معماری60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/24 تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری(آنلاین)60یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/24 تومان ۱,۶۷۰,۰۰۰
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه9:00-14:001400/11/17 تومان ۱,۲۱۴,۴۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه14:30 -17:301400/11/27 تومان ۱,۱۳۰,۸۵۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
آشپزی ملل40نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل40دوشنبه15:30-19:301400/11/04نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
باریستا32یکشنبه-سه شنبه16:00-20:001400/11/05نامشخص تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ(فشرده)32شنبه تا شنبه10:30-14:301400/10/25نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32یکشنبه-سه شنبه10:30-14:301400/11/03نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32پنجشنبه15:30-19:301400/11/07نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32شنبه - دوشنبه16:00-20:001400/11/09نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد32روزهای زوج10:30-14:301400/10/11نامشخص تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای9سه شنبه09:30-14:301400/10/28نامشخص تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰
شیرینی و دسرهای پایه28نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات36پنجشنبه10:30-14:301400/11/14نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری80چهارشنبه16:00-20:001400/11/20نامشخص تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز10پنجشنبه-جمعه10:30-15:30نامشخصنامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک12سه شنبه تا پنجشنبه15:30-19:301400/11/19نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر8شنبه-یکشنبه10:30-14:30هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود24یکشنبه10:30-15:301400/11/10نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود12شنبه تا دوشنبه09:30-13:301400/11/23نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
کاست کنترل32دوشنبه16:00-20:00هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی)20سه شنبه09:30-13:30هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
آشپزی ملل40نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
آشپزی ملل40دوشنبه15:30-19:301400/11/04نامشخص تومان ۷,۹۵۰,۰۰۰
باریستا32یکشنبه-سه شنبه16:00-20:001400/11/05نامشخص تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ(فشرده)32شنبه تا شنبه10:30-14:301400/10/25نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32یکشنبه-سه شنبه10:30-14:301400/11/03نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32پنجشنبه15:30-19:301400/11/07نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت کافی شاپ32شنبه - دوشنبه16:00-20:001400/11/09نامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد32روزهای زوج10:30-14:301400/10/11نامشخص تومان ۴,۱۵۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای9سه شنبه09:30-14:301400/10/28نامشخص تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰
شیرینی و دسرهای پایه28نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات36پنجشنبه10:30-14:301400/11/14نامشخص تومان ۵,۲۵۰,۰۰۰
مدیریت هتلداری80چهارشنبه16:00-20:001400/11/20نامشخص تومان ۶,۱۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز10پنجشنبه-جمعه10:30-15:30نامشخصنامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
ورکشاپ استیک12سه شنبه تا پنجشنبه15:30-19:301400/11/19نامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیر8شنبه-یکشنبه10:30-14:30هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود24یکشنبه10:30-15:301400/11/10نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فود12شنبه تا دوشنبه09:30-13:301400/11/23نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
کاست کنترل32دوشنبه16:00-20:00هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
دوره پخت نان ( مقدماتی)20سه شنبه09:30-13:30هماهنگ با کارشناسنامشخص تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
English C1.1 ( advanced پیشرفته )36 hشنبه - دوشنبه15:00 16:301400/10/13نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۷۱۰,۰۰۰
English A1.5 ( Elementary مقدماتی )36 hشنبه - دوشنبه16:30 - 18:001400/10/11نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.5 ( intermediate متوسط )36 hشنبه - دوشنبه18:00 - 19:301400/11/23نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه16:00 - 17:301400/12/03نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English B1.2 ( intermediate متوسط )36 hسه شنبه18:00 - 19:301400/11/14نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۸۰,۰۰۰
English A1.4 ( elementary مقدماتی )36 hیک شنبه و سه شنبه18:00 - 19:301400/08/09نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.2 ( starter مقدماتی )36 hپنج شنبه و جمعه17:00 - 19:001400/09/05نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
English A1.6 ( elementary مقدماتی)36 hپنج شنبه و جمعه10:00-13:001400/10/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/10/24نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84پنج شنبه09:00 الی 14:00هماهنگی با کارشناسمینا داساردارد تومان ۳,۵۱۱,۲۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه14:30 - 19:301400/11/11نا مشخصدارد تومان ۳,۵۱۱,۲۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/11/12نا مشخصدارد تومان ۳,۱۱۱,۲۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:301400/11/19شعله پردارد تومان ۵,۸۸۰,۰۰۰

 

‫0/5 0 نظر