توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Web Design Pack150جمعه14:30 - 20:301400/04/04امیررضا داعی تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه14:30 - 20:301400/03/21نامشخص تومان ۱,۱۶۳,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)30پنجشنبه14:30 - 20:301400/03/20نامشخص تومان ۱,۲۸۳,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60یک شنبه و سه شنبه17:30 الی 20:301400/05/31امیررضا داعی تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰
Python Web Development With Django50پنجشنبه14:30 الی 19:301400/05/07نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
Laravel40شنبه و چهارشنبه17:30 الی 20:301400/05/20امیررضا داعی تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
Java SE 8 programming50پنجشنبه ها14:30-20:301400/05/14نامشخص تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰
Android Pack70جمعه08:30-14:301400/05/15نامشخص تومان ۲,۴۷۰,۰۰۰
advanced android development50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:301400/04/03نامشخص تومان ۴۵۰,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه16:00 - 20:001400/03/21نامشخص تومان ۶۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه17:30-20:301400/04/06نا مشخص تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه08:30-14:301400/04/08نا مشخص تومان ۹۲۱,۶۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه08:30-14:301400/04/30نا مشخص تومان ۹۲۱,۶۰۰
Excel پیشرفته24شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/04/05نا مشخص تومان ۳۶۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:301400/03/24نا مشخص تومان ۲۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099-02-11نامشخصدارد تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099-02-30نامشخصدارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه08:30 - 14:301400/03/07نامشخص تومان ۱,۶۶۴,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I آنلاین50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع ظرفیت مبلغ
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنجشنبه ها- 20:30- 14:301400/03/27دارد تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50جمعه09:00 الی 14:001400/04/31دارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/04/29نامشخصدارد تومان ۴,۰۰۰,۰۰۰
MS Project45یک شنبه - سه شنبه20:30 - 17:301400/04/29نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
MS Project45جمعه09:00-14:001400/03/14نامشخصدارد تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۹۰۰,۰۰۰
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180پنجشنبه و جمعه14:30 الی 20:301400/04/31نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:301400/04/28نامشخصدارد تومان ۵,۷۳۱,۴۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۲,۲۵۷,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۹۷۵,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/04نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه09:00-14:001400/03/28نامشخص تومان ۳,۸۷۵,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/04/28نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120جمعه09:00-14:001400/03/28نامشخص تومان ۴,۴۵۰,۰۰۰
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی تا پیشرفته390شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/04نامشخص تومان ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه14:30 - 20:301400/05/25نامشخص تومان ۴,۸۶۶,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132شنبه - دوشنبه09:00-14:001400/03/22نامشخص تومان ۴,۴۶۶,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو24یک شنبه - سه شنبه13:30_16:301400/03/25 تومان ۱,۰۱۲,۰۰۰
Sketchup & Vray40دوشنبه و چهارشنبه17:30_20:301400/03/26 تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
نقشه کشی42شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/05/04 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰
نقشه کشی42جمعه09:00 الی 14:001400/04/25 تومان ۱,۱۵۶,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60جمعه09:00_13:001400/03/28 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی60شنبه - دوشنبه14:30_17:301400/03/31 تومان ۱,۷۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100جمعه14:30-20:301400/04/11 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30جمعه14:30-20:301400/04/11 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
3Ds Max beginners to Advanced100شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/04/14 تومان ۱,۹۱۸,۰۰۰
V-Ray30شنبه - دوشنبه14:30-20:301400/04/14 تومان ۱,۰۶۰,۰۰۰
فتوشاپ برای معماری30چهارشنبه09:00 الی 14:001400/03/26 تومان ۸۶۱,۶۰۰
نرم افزار Revit معماری60پنجشنبه09:00 الی 14:001400/03/27 تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
مدیریت کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:001400/03/24نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:001400/03/31نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:301400/03/23نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:001400/03/22نامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشرده32شنبه تا شنبه14:30 تا 10:301400/03/22نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
ورکشاپ استیکسه جلسهشنبه الی سه شنبه16:00تا20:001400/04/05نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهشنبه و یکشنبه15:30 تا 19:301400/03/29نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/02/30نامشخص تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهشنبه الی سه شنبه14:30 تا 10:301400/03/22نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:001400/03/26نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:301400/03/20نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهیکشنبه15:30 تا 19:301400/03/23نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:001400/03/25نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهشنبه و یکشنبه14:30 تا 10:301400/03/29نامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه14:30 تا 10:301400/03/12نامشخص تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد مبلغ
مدیریت کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه16:00تا20:001400/03/24نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهدوشنبه16:00تا20:001400/03/31نامشخص تومان ۴,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهیکشنبه10:30 تا 15:301400/03/23نامشخص تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداریدوماه و نیمشنبه16:00تا20:001400/03/22نامشخص تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰
کافی شاپ فشرده32شنبه تا شنبه14:30 تا 10:301400/03/22نامشخص تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰
ورکشاپ استیکسه جلسهشنبه الی سه شنبه16:00تا20:001400/04/05نامشخص تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰
ورکشاپ سوسیردو جلسهشنبه و یکشنبه15:30 تا 19:301400/03/29نامشخص تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو روزپنجشنبه و جمعه16:00تا20:001400/02/30نامشخص تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰
ورکشاپ فست فودسه جلسهشنبه الی سه شنبه14:30 تا 10:301400/03/22نامشخص تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه16:00تا20:001400/03/26نامشخص تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:301400/03/20نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهیکشنبه15:30 تا 19:301400/03/23نامشخص تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه16:00تا20:001400/03/25نامشخص تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ایدو جلسهشنبه و یکشنبه14:30 تا 10:301400/03/29نامشخص تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهچهارشنبه14:30 تا 10:301400/03/12نامشخص تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد نحوه برگزاری مبلغ
upper intermediate 336 hشنبه - دوشنبه15:30-17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
beginner 336 hشنبه - دوشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1-136 hیک شنبه و سه شنبه17:30-19:301400/03/04نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
intermediate 136 hشنبه - دوشنبه14:30 -17:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۷۹,۰۰۰
upper intermediate 321 hیکشنبه - چهارشنبه17:30-19:301400/03/24نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۶۱۹,۰۰۰
Pre- intermediate36 hیک شنبه و سه شنبه14:30 -17:3099/03/25نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۵۹,۰۰۰
elementary 136 hپنج شنبه و جمعه17:30-19:301400/03/27نا مشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
A1.1 مقدماتی ویژه دوره ی فشرده36 hپنج شنبه و جمعه14:30 -17:301400/03/27نامشخصحضوری/آنلاین تومان ۵۳۹,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:301400/04/01نا مشخصدارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:001400/03/30شعله پردارد تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84پنج شنبه09:00 الی 14:001400/03/13مینا داساردارد تومان ۳,۱۹۲,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192شنبه - چهارشنبه09:00 الی 14:001400/03/26شعله پردارد تومان ۵,۳۵۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:001400/03/24مینا داساردارد تومان ۲,۸۹۲,۰۰۰