توجه : پس از ثبت نام در هر یک از کلاسهای آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی انقلاب)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت. تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی میباشد و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.

نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف مبلغ
Web Design Pack150جمعه08:30 الی 14:3099/05/27دارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
word press & woocommerce Essential training45جمعه09:00 الی 14:0099/04/27دارد تومان ۹۳۰,۰۰۰ تومان ۸۳۷,۰۰۰
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)45پنجشنبه14:30 - 20:3099/05/23دارد تومان ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۱۶,۰۰۰
Python Web Development With Django30جمعه08:30 الی 14:3099/05/24دارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
Laravel40دوشنبه17:30 الی 20:3099/05/27دارد تومان ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۵,۰۰۰
PHP & MySQL Web Development60شنبه دوشنبه چهارشنبه17:30 الی 20:3099/05/08دارد تومان ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۸,۰۰۰
ReactJS50نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰
User Experience - UX45نامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۸۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
Java SE 8 programming50جمعه08:30-14:3099/04/20نامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
Android Pack70پنجشنبه ها14:30-20:3099/05/03نامشخصدارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
advanced android development50پنجشنبه ها14:30-20:3099/03/22نامشخصدارد تومان ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۱۲,۰۰۰
developing los apps with swift50نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
+Network30پنج شنبه14:30-20:3099/05/09نامشخصدارد تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰۵,۰۰۰
A+ Hardware51جمعه20:00 - 16:0099/05/06نامشخصدارد تومان ۶۵۵,۰۰۰ تومان ۵۸۹,۵۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
پکیج کامل (1,2) ICDL131شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30-20:3099/05/08نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۸۶۴,۰۰۰
پکیج کامل (1,2) ICDL131یک شنبه - سه شنبه08:30-14:3099/04/31نا مشخصدارد تومان ۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷۶۸,۰۰۰
Excel پیشرفته24یک شنبه - سه شنبه09:00 الی 14:0099/04/24نا مشخصدارد تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۷۰,۰۰۰
آموزش تایپ و تندزنی15شنبه، دوشنبه، چهارشنبه14:30-17:3099/04/25نا مشخصدارد تومان ۱۸۲,۰۰۰ تومان ۱۶۳,۸۰۰
طراحی داشبورد در اکسل15نامشخصنامشخصنامشخصنا مشخصدارد تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
برنامه نویسی به زبان ++C آنلاین60پنج شنبه17:30 - 21:0099/02/11نامشخصدارد تومان ۶۹۲,۰۰۰ تومان ۶۲۲,۸۰۰
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی آنلاین40یکشنبه - سه شنبه17:30-20:3099/02/30نامشخصدارد تومان ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۴۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SQL Server Database Development60جمعه14:30 تا 8:3099/05/10آقای معیریدارد تومان ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۸,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
طراحی مکانیک به کمک CATIA I50روزهای زوج17:30 - 20:3099/04/04ناصر نوروزیدارددارد تومان ۹۸۵,۰۰۰ تومان ۸۸۶,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks I50جمعه ها20:30 - 14:3099/03/23حامد بختیدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۷,۵۰۰
طراحی مکانیک به کمک CATIA 250جمعه ها20:30 - 14:3099/04/06ناصر نوروزیدارددارد تومان ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۸۸۲,۰۰۰
طراحی مکانیک به کمک SolidWorks 250جمعه ها14:30 - 08:3099/03/23حامد بختیدارددارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف ظرفیت مبلغ
دوره جامع متره ، برآورد و صورت وضعیت نویسی50یک شنبه - سه شنبه17:30-20:3099/03/27دارددارد تومان ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۰۰۰
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS/SAFE - سطح مقدماتی120پنج شنبه- 20:30- 14:3099/05/26دارددارد تومان ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع تخفیف استاد ظرفیت مبلغ
پکیچ جامع مدیرت پروژه PMBOK,Primavera P6,MSP106جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۳۰,۰۰۰
MS Project45جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Oracle Primavera P650جمعه8:00-14:00هماهنگ با کارشناسداردمصطفی خرادپوردارد تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
SPSS i39هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
متلب مقدماتی32هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسنامشخصنامشخصدارد تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
نرم افزار Arc GIS مقدماتی30دوشنبه14:30-17:3099/03/19احمدیدارد تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۷۵,۰۰۰
نرم افزار Arc GIS پیشرفته25دوشنبه17:30:20:3099/03/19احمدیدارد تومان ۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/04/30نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری کاربردی ویژه بازار کار180جمعه08:30الی 14:3099/05/03نامشخصدارددارد تومان ۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۰۳,۰۰۰
حسابداری خدماتی50هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۵۰,۰۰۰
حسابداری بازرگانی40هماهنگی با کارشناسهماهنگ باکارشناسهماهنگ با کارشناسنامشخصدارددارد تومان ۹۷۵,۰۰۰ تومان ۸۷۷,۵۰۰
حسابداری مکانیزه با نرم افزار(هلو،سپیدار و اکسل)70شنبه، دوشنبه، چهارشنبه17:30 الی 20:3099/04/30اقای ناصریدارددارد تومان ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس21پنجشنبه14:30 - 08:3099/04/19نامشخص10% تومان ۹۵۰,۰۰۰ تومان ۸۵۵,۰۰۰
تحلیل بنیادی کاربردی در سهام30پنجشنبه14:30 - 08:3099/05/16نامشخص10% تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰
تحلیل تکنیکال کاربردی در بورس24پنجشنبه14:00 - 17:00نامشخصنامشخص10% تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138جمعه14:30-20:3099/04/13نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی)138شنبه - دوشنبه09:00 الی 14:0099/04/09نامشخصدارد تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح متوسط)120پنجشنبه ها09:00 الی 14:0099/04/22نامشخصدارد تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۵۰,۰۰۰
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (سطح پیشرفته)132نامشخصنامشخصنامشخصنامشخصدارد تومان ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۴۷۰,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
اتوکد دوبعدی60شنبه و دوشنبه و چهارشنبه14:30 - 08:3099/04/12جلالیدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۲۴,۰۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130یکشنبه و سه شنبه20:30 - 17:3099/04/15نا مشخصدارد تومان ۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۹۰۰
پکیج 3Ds MAX & V- Ray130جمعه20:30 - 14:3099/04/13جلالیدارد تومان ۲,۱۲۱,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۸,۹۰۰
فتوشاپ برای معماری30پنجشنبه14:30 - 08:3099/04/12جلالیدارد تومان ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۸۰۱,۰۰۰
نرم افزار راینو (Rhino) در معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۲,۰۰۰
نرم افزار Revit معماری60هماهنگ با کارشناسهماهنگ باکارشناسبا هماهنگی دپارتماننا مشخصدارد تومان ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۲۲,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو جلسهپنجشنبه17:00 تا 21:0099/04/19نامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3099/05/12نامشخصدارد تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه16:00تا20:0099/04/25نامشخصندارد تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/04نامشخصدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/11نامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3099/04/28نامشخصدارد تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0099/04/25نامشخصدارد تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/04/26نامشخصدارد تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه9:30_14:3099/04/31نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3099/05/12نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
ورکشاپ تخصصی شکلات دست سازدو جلسهپنجشنبه17:00 تا 21:0099/04/19نامشخصدارد تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۸۹۰,۰۰۰
باریستایک ماهیکشنبه و سه شنبه20:30 تا 16:3099/05/12نامشخصدارد تومان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰
دوره تخصصی هتلداری10جلسهچهارشنبه16:00تا20:0099/04/25نامشخصندارد تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
کاست کنترلیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/04نامشخصدارد تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
کافی شاپیک ماهشنبه و دوشنبه20:30 تا 16:3099/05/11نامشخصدارد تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی فینگرفود4 جلسهشنبه و دوشنبه10:30 تا 15:3099/04/28نامشخصدارد تومان ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
دوره تخصصی نوشیدنی های سرددو ماهچهارشنبه17:00 تا 21:0099/04/25نامشخصدارد تومان ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۲۰۰,۰۰۰
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتدو ماهپنجشنبه14:30 تا 10:3099/04/26نامشخصدارد تومان ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰
آشپزی مللدو ماهسه شنبه9:30_14:3099/04/31نامشخصدارد تومان ۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۰۰,۰۰۰
صبحانه و برانچدو روزیکشنبه و سه شنبه10:30 تا 15:3099/05/12نامشخصدارد تومان ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۵۵,۰۰۰
نام دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف مبلغ
آمادگی آزمون آیلتسجمعهنامشخص16 اسفنندنا مشخصندارد تومان ۹۵,۰۰۰
start 6یک شنبه - سه شنبه18:00 -20:00بهمن 98نا مشخص10 تومان ۲۶۴,۰۰۰ تومان ۲۳۷,۶۰۰
TTCسه شنبه و چهارشنبه9:00-16:002و8و16 اسفندنا مشخصندارد تومان ۵۴۰,۰۰۰
English advance 1شنبه-چهارشنبه17:00-19:00بهمن 98نامشخص10 تومان ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۳۶۷,۲۰۰
English Elementary 1یک شنبه - سه شنبه17:00-19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۳۱۳,۰۰۰
English intermediate B2.2جمعه ها14:30 - 19:30بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۳۳۳,۰۰۰
English intermidiate 2یک شنبه - سه شنبه15:15-17:15بهمن 98نا مشخص10 تومان ۳۶۶,۰۰۰ تومان ۳۰۲,۴۰۰
نام دوره مدت دوره روز ساعت برگزاری تاریخ شروع استاد تخفیف ظرفیت مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84یک شنبه - سه شنبه09:00-13:0099/04/31نا مشخصدارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۶۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192یک شنبه - سه شنبه14:30 - 19:3099/04/24شعله پردارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
طراحی لباس پیشرفته177پنج شنبه14:30 - 19:3099/04/26اسماعیلیدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
دوخت لباس شب و عروس120پنج شنبه14:30 - 19:3099/04/26ناهید لشگردارددارد تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۲۱۲,۰۰۰
دوخت تخصصی مانتو60یکشنبه14:30 - 19:3099/04/29ناهید لشگردارددارد تومان ۲,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲,۲۹۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی192جمعه15:00 تا 9:0099/04/20اقدامدارددارد تومان ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۸۰,۰۰۰
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84شنبه - دوشنبه20:00 تا 15:0099/04/23مینا داساردارددارد تومان ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۱۰,۰۰۰