تخفیف 20 درصدی برای ثبت نام دوره های فناوری اطلاعات شامل دوره های طراحی سایتدوره های برنامه نویسیدوره های شبکه با کد تخفیف  itc1403

تقویم آموزشی مجتمع فنی تهران

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-
30 ساعت
2.500.000 تومان
استاد عامری-استاد شفاعی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت برگزاری

14:30-17:30, 14:30-19:30

عنوان سیستمی

microsoft office excel expert 2021

نوع برگزاری

حضوری

131 ساعت
4.600.000 تومان
استاد عرب - استاد عامری - استاد ایزدی - خانم سلیمی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه, یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

14:30-17:30, 17:30-20:30, 8:30-14:30

عنوان سیستمی

پکیج کامل (1,2) ICDL

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

14:30-17:30

عنوان سیستمی

دوره ورد و اکسل

نوع برگزاری

حضوری

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, جمعه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

seo pack

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, جمعه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

ReactJS

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

8:30-14:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

PHP & MySQL Web Development

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

14:30-19:30, 14:30-20:30

عنوان سیستمی

Python Web Development With Django

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, جمعه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

word press & woocommerce essential training

نوع برگزاری

حضوری

40 ساعت
5.700.000 تومان
استاد داروغه

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)

نوع برگزاری

حضوری

150H ساعت
13.300.000 تومان
استاد داعی - استاد عظیمی - استاد جلیلوند

توضیحات تکمیلی

استاد

, ,

روزهای برگزاری

پنجشنبه, دوشنبه و چهارشنبه, شنبه و چهارشنبه, شنبه، دوشنبه، چهارشنبه, یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

14:30-17:30, 14:30-20:30, 17:30-20:30, 8:30-14:30

عنوان سیستمی

Web Design Pack

نوع برگزاری

حضوری و آنلاین

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-
80 ساعت
6.600.000 تومان
نامشخص

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30

عنوان سیستمی

CCNP 300-410

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30

عنوان سیستمی

+Network

نوع برگزاری

حضوری

80 ساعت
6.600.000 تومان
استاد احمدی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

CCNP 350-401

نوع برگزاری

حضوری

230 ساعت
13.700.000 تومان
نامشخص

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

8:30-14:30

عنوان سیستمی

MCSA Pack 2019

نوع برگزاری

حضوری

75 ساعت
5.700.000 تومان
استاد ارداقی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

8:30-14:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

CCNA 200-301

نوع برگزاری

حضوری

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

تدوین با پریمیر

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

افترافکت

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, شنبه و چهارشنبه, شنبه و دوشنبه, یکشنبه و سه شنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه, جمعه

ساعت برگزاری

14:30-19:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

Illustrator

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

عکاسی دیجیتال

نوع برگزاری

حضوری

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

دوخت لباس شب و عروس

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

طراحی لباس

نوع برگزاری

حضوری

120 ساعت
9.900.000 تومان
نامشخص

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

نازکدوزی

نوع برگزاری

حضوری

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-
60 ساعت
6.300.000 تومان
نا مشخص

توضیحات تکمیلی

استاد

,

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

اتوکد دوبعدی

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

,

روزهای برگزاری

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت برگزاری

14:30-20:30

عنوان سیستمی

اتوکد دوبعدی

نوع برگزاری

حضوری

40 ساعت
4.300.000 تومان
نا مشخص

توضیحات تکمیلی

استاد

,

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

14:30-17:30

عنوان سیستمی

نرم افزار رویت معماری2020 پیشرفته

نوع برگزاری

حضوری

60 ساعت
7.600.000 تومان
استاد زمانی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

سه شنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

اتوکد دوبعدی

نوع برگزاری

حضوری

30 ساعت
2.830.000 تومان
استاد زمانی

توضیحات تکمیلی

استاد

,

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

17:30-19:30

عنوان سیستمی

اتوکد دوبعدی

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

14:30-20:30

عنوان سیستمی

3DMax and V-Ray

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه, شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30, 8:30-14:30

عنوان سیستمی

اتوکد دوبعدی

نوع برگزاری

حضوری

عنوان دوره
مدت دوره
شهریه - تومان
استاد
-
60 ساعت
6.400.000 تومان
استاد ولدبیگی-استاد هماور

توضیحات تکمیلی

استاد

ساعت برگزاری

14:30-19:30, 17:30-20:30, 8:30-14:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

programming with python

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

9:00-14:00

عنوان سیستمی

Python Machine Learning

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه, شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

python programing advance

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه, شنبه و دوشنبه

ساعت برگزاری

17:30-20:30, 8:30-14:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

C# Programming

نوع برگزاری

حضوری

60 ساعت
5.100.000 تومان
استاد قاسم شاهی

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

پنجشنبه

ساعت برگزاری

14:30-19:30

عنوان سیستمی

SQL Server 2017 Data Base Development

نوع برگزاری

حضوری

توضیحات تکمیلی

استاد

روزهای برگزاری

جمعه

ساعت برگزاری

8:30-14:30, 9:00-14:00

عنوان سیستمی

PHP & MySQL Web Development

نوع برگزاری

حضوری