آموزش حسابداری مالی خدماتی

آموزش حسابداری مالی خدماتی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، شما می توانید از طریق ثبت نام برای حضور در این دوره اقدام فرمایید.

در یک تعریف ساده، حسابداری مالی خدماتی، گونه ‌ای از حسابداری است که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه ها و صورت‌های سود و زیان برای استفاده داخلی سازمان و مدیران و همچنین برای گزارش ‌دهی به سهامداران، سازمان های دولتی (وزارت دارایی یا سازمان بیمه تأمین اجتماعی) جمع‌ آوری، تحلیل و ارائه می‌کند.

حسابداری مالی آن بخش از حرفه حسابداری است که معمولا در اغلب شرکت های بازرگانی، تجاری و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد و اساس و پایه حسابداری را تشکیل می دهد.

بنابراین اصول اولیه حسابداری و مفاهیم پایه ای آن در همین بخش آموزش داده می شود و اغلب حسابداران در این حوزه مشغول به کار می باشند.

به همین دلیل همواره کسانی که علاقه مند هستند در حرفه حسابداری مشغول به کار شوند باید از آموزش حسابداری مالی شروع کنند.

آموزش حسابداری مالی خدماتی

تفاوت حسابداری مالی خدماتی و حسابداری مدیریت

تفاوت کلیدی بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی این است که هدف حسابداری مالی فراهم کردن اطلاعات برای اشخاص خارج از سازمان است، در حالی که هدف حسابداری مدیریتی کمک به مدیران در درون سازمان برای تصمیم ‌گیری است.

در حسابداری مالی نیاز است از تمام اصول و استانداردهای حسابداری برای ثبت اسناد حسابداری و گزارشگری استفاده شود چونکه اغلب گزارش های آن به سازمان های نظارتی و مراجع قانونی ارائه می شود.

اما در حسابداری مدیریت، گزارش ها برای مدیران و ذینفعان داخلی سازمان آماده می شود و بر اساس نیاز مدیران و نظر آنها ممکن است تغییراتی در ثبت اطلاعات و گزارشگری آنها داده شود.

تفاوت حسابداری مالی خدماتی و حسابداری صنعتی

همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، حسابداری مالی، اساس و پایه انواع حسابداری است و اغلب فعالیت های حسابداری در این حوزه می باشد.

ولی حسابداری صنعتی به آن بخش از عملیات مالی گفته می شود که به دنبال محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات تولید شده است و معمولا در واحدهای تولیدی و صنعتی کاربرد دارد.

حسابداری بهای تمام شده مکمل حسابداری مالی است و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گزارش های تولید شده بر اساس اطلاعات مشترک حسابداری مالی و صنعتی می باشد.

محتوای دوره آموزش حسابداری مالی خدماتی

از آنجا که حسابداری مالی خدماتی شاه کلید ورود به دنیای حسابداری است و اصول و مفاهیم اصلی حسابداری در این حوزه تعریف شده است.

لذا در اغلب دوره های آموزشی حسابداری مالی به بیان اصول و استانداردها، فرایندهای اصلی و گزارش های مرسوم و قانونی حسابداری پرداخته می شود.

بخش مهمی از سرفصل های آموزشی حسابداری مالی به شرح زیر است:

  • اصول حسابداری و مفاهیم اولیه آن
  • ثبت اسناد حسابداری
  • تهیه گزارش های قانونی از جمله ترازنامه و صورت سود و زیان
  • محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
  • ثبت اسناد حقوق و دستمزد
  • ثبت و نگهداری تنخواه گردان
  • صدور چک و ثبت اسناد دریافت و پرداخت
  • مغایرت گیری با حسابداری بانکی
  • تهیه گزارش های ارزش افزوده
  • تهیه اطلاعات مورد نیاز بیمه و دارایی (اداره مالیات)
اجزای اصلی حسابداری مالی خدماتی

اگر شما کارمند حسابداری یک شرکت کوچک باشید ممکن است تمام عملیات فوق را به تنهایی انجام دهید.

اما در شرکت های بزرگ تر عملیات حسابداری به بخش های مختلف تقسیم می شود و مسئولیت انجام هر بخش از عملیات با یک یا چند نفر می باشد.

به عبارت دیگر ممکن است در یک شرکت بزرگ که کار حسابداری زیادی دارد یک یا چند نفر فقط صدور چک و عملیات پرداخت و ارتباط با بانک را انجام دهند و گروهی دیگر مسئول صدور اسناد حسابداری باشند.

در چنین شرکتی مطمئنا یک گروه هم کار محاسبه و ثبت و نگهداری اطلاعات حقوق و دستمزد را انجام می دهند.

در شرکت های بزرگ تر ممکن است واحدهای دیگری در بخش حسابداری فعالیت کنند، ممکن است گروهی کار تهیه گزارش های مدیریتی را به عهده بگیرند و گروهی دیگر به عنوان حسابرس داخلی بر کار حسابداران نظارت کنند.

شما می توانید باحضور در دوره آموزش حسابداری مالی خدماتی، مدرک معتبر و دو زبانه ی مجتمع فنی تهران را اخذ نمایید.