نقش زبان برنامه نویسی اندروید در طراحی اپلیکیشن ها