کالکشن چیست؟

By |نوامبر 7th, 2023|نوشته های تازه|

کالکشن چیست؟ : (معنای مجموعه لباس): از آنجایی که صنعت طراحی مدام در حال طراحی محصولات جدید است. بنابراین طراحان محصولات خود را به صورت فصلی در یک مجموعه ارائه می کنند. به این مجموعه مجموعه لباس می گویند. به عبارت دیگر، مجموعه مجموعه‌ای از لباس‌هایی است که طراحان مد در