تقویت یادگیری با راهکاری ساده

By |اکتبر 22nd, 2023|نوشته های تازه|

تقویت یادگیری با راهکاری ساده  : بیشتر اشخاص فکر می‌کنند که پروسه‌ی یادگیری بعد از دوران مدرسه تمام خواهد شد و دیگر نیاز نمی باشد چیز جدیدی را آموزش ببینیم. اما این چارچوب تصور بسیار اشتباهی می باشد. فرایند یادگیری فقط محدود به یک سن و یا دوران خاص نمی باشد.