PHP یک زبان برنامه نویسی توسعه یافته

By |سپتامبر 3rd, 2023|نوشته های تازه|

PHP یک زبان برنامه نویسی توسعه یافته : یکی از زبان های برنامه نویسی که طرفداران زیادی دارد زبان برنامه نویسی PHP می باشد. زبانی توسعه یافته که در جهت طراحی سایت های پویا مورد استفاده قرار گرفته است.این زبان برنامه نویسی شی گرا می باشد. زبان برنامه نویسی PHP در