In Design در دنیای امروز

By |سپتامبر 27th, 2023|نوشته های تازه|

In Design در دنیای امروز :  این دیزاین نوعی نرم افزار کامپیوتریمی باشد که در حوزه ی نشر رومیزی، صنعت چاپ و صفحه آرایی و … به طور مشخص خود را نشان داده این نرم افزار رقیب بسیار قابلی برای نرم افزار ورد Word محسوب می گردد. به بیان ساده