روز حسابدار

By |دسامبر 5th, 2023|نوشته های تازه|

روز حسابدار : امکان دارد روز حسابدار را تنها رویدادی بتوانید ببینید که برای حسابداران بدون دغدغه مالی و مالیاتی است؛ به همین خاطر این رویداد برای تمامی حسابداران و فعالان حوزه‌های حسابداری از اهیمت بالایی برخوردار می باشد. نزدیک شدن به روز حسابدار در ایران باعث گشت تا در