کلاس جامع آموزش حسابداری

کلاس جامع آموزش حسابداری برگزاری کلاس جامع آموزش حسابداری برای علاقمندان به حرفه حسابداری در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب. حسابداری یکی از حرفه هایست که درجامع ما بازارکار بسیار داغی دارد و کمتر حسابدار کاربلدی بدون شغل مانده است. در کنار این بازارکار داغ، افراد حسابدار بسیار زیادی نیز در ایران داریم که یا به واسطه تحصیل در دانشگاه پا به این حرفه گذاشته اند ویا یادگیری در موسسات آموزشی. اما تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی هیچگاه تضمین کننده متخصص شدن افراد نبوده و نیست، در کنار این مدل تحصیلات