چشم انداز جهانی در حرفه حسابداری

By |اکتبر 7th, 2023|نوشته های تازه|

چشم انداز جهانی در حرفه حسابداری : حرفه حسابداری قادر است تا به طرق گوناگون از توسعه پشتیبانی نماید. در حال حاضر، بیشتر تمرکز بر نقش این حرفه در حمایت از رشد در بخش خصوصی می باشد. از طریق اطلاعات مالی بهتر، قابل اعتماد تر و شفاف تر، حسابداران و