معرفی دوره طراحی لباس

By |دسامبر 10th, 2023|نوشته های تازه|

  معرفی دوره طراحی لباس (دوره طراحی لباس مجتمع فنی تهران): دوره مقدماتی طراحی لباس در تهران با تمرکز بر دوره های کارگاه طراحی لباس در سطوح مقدماتی و مقدماتی تنظیم شده است. علاقه مندان برای دسترسی به این دوره آموزشی نیازی به داشتن مهارت و استعداد اولیه