آموزش مد و پوشاک

By |جولای 28th, 2023|نوشته های تازه|

دپارتمان فناوری آموزش مد و پوشاک (دوره طراحی لباس) دپارتمان فناوری آموزش مد و پوشاک (کلاس طراحی لباس): طراحی لباس آمیخته ای از هنر، عشق، ذوق و علاقه و خلاقیت می باشد. روزانه اشخاص گوناگونی با انواع لباس های متنوع را در محیط پیرامون خود مشاهده می  نمائیم. لباس بیانگر سن، شغل،