کلاس ویژه آموزش فتوشاپ

برگزاری کلاس ویژه آموزش فتوشاپ در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، این کلاس زیر نظر اساتید برجسته و بنام در زمینه نرم افزار فتوشاپ برگزار می شود