متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی

By |جولای 22nd, 2023|نوشته های تازه|

متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی چیست؟ متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی:توجه نمائید که برآورد و صورت وضعیت نویسی، ابزارهای مهمی در صنعت ساخت و ساز و مهندسی عمران می باشند که به کارشناسان و مهندسان اجازه خواهد داد تا هزینه‌ های پروژه را به طور دقیق