متخصص آموزش افترافکت

متخصص آموزش افترافکت برگزاری کلاس های آموزشی نرم افزار افترافکت توسط متخصص آموزش افترافکت. (مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب) شما می توانید از طریق همین سایت و از بخش ثبت نام آنلاین در کلاس های آموزش افترافکتز مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب نام نویسی نمایید. توجه داشته باشید برای حضور در کلاس های آموزش افترافکت به هیچگونه پیش زمینه ای نیاز ندارید، زیرا در این کلاس ها صفر تا صد نرم افزار AE به هنرجویان آموزش داده می شود. نسخه ای که در در کلاس های متخصص آموزش افترافکت آموزش