لباس عجیب و غریب

By |اکتبر 9th, 2023|نوشته های تازه|

 لباس عجیب و غریب : با آشنایی‌زادیی ملموس است. آشنایی‌زدایی یعنی برخلاف جریان آب حرکت نمائید، در اصل همرنگ جماعت نگشتن. به توضیح دیگر آشنایی زدایی یعنی غرق عادت، یعنی چیزها را از حالت عادی هر روزه بتوانبد خارج نمائید و در موقعیتی غیر عادی قرار دادن موضوعات بخصوص در