صفر تا صد عکاسی

By |جولای 23rd, 2023|نوشته های تازه|

صفر تا صد عکاسی: عکاسی هنری می باشد که توسط دوربین و تکنیک های مختلف، تصاویری از دنیای پیرامون را به ثبت خواهند رساند. به خاطر قابلیت‌ های خود در زمینه نگهداری، ثبت خاطرات و لحظات مهم از زندگی، از جمله هنرهای محبوب و پرکاربرد در جامعه محسوب می‌ گزدد.