چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم

چگونه برنامه نویسی را شروع کنیم، کدام زبان برنامه نویسی برای یادگیری بهتر است، بهترین روش آموزش برنامه نویسی چیست، همه این ها موارد سوالات علاقمندان برنامه نویسی است