انواع زبان برنامه نویسی

زبان‌ های برنامه‌ نویسی به چند صورت در حوزه‌ های مختلف دسته‌ بندی می ‌شوند که ما سعی کردیم در اینجا به زبانی ساده آن ‌ها را معرفی کنیم