روز صنعت مد

By |آگوست 17th, 2022|نوشته های تازه|

روز صنعت مد چه روزی است؟ 9 July روز صنعت مُد جهانی است، همانطورر که از نام این روز مشخص است  این روز فرصتی می‌باشد برای توجه بیشتر به مد و زیبایی، همچنین هدف از نام گذاری این روز گرامی داشت این صنعت پر طرفدار است. روز صنعت مد و