دوره های متنوع آموزش حسابداری

برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری برگزاری دوره های متنوع آموزش حسابداری توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، علاقمندان می توانند از طریق ثبت نام در این دوره ها نام نویسی نمایند. نمایندگی انقلاب برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در مرکز برای هنرجویان علاقمند به رشته حسابداری دوره های مختلفی برگزار می نماید. دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، شامل دوره های زیر می شود: آموزش حسابداری ویژه بازارکار آموزش حسابداری مالی خدماتی آموزش حسابداری مالی بازرگانی آموزش حسابداری مکانیزه چرخه کامل حسابداری بازرگانی حسابداری مکانیزه با