دوره های آموزش سازمانی

دوره های آموزش سازمانی برگزاری دوره های آموزش سازمانی برای کامندان شرکت ها و سازمان ها توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب. آموزش سازمانی یکی از راه های افزایش سطح مهارت های کارمندان شاغل در سازمان ها و ادارات می باشد. این آموزش ها در آینده ای نه چندان دور تاثیر گذاری بسیاری بالایی در روند کاری و مدیریتی سازمان های کشور خواهد داشت. مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب معتبرترین آموزشگاه ایران با همکاری اساتید برجسته کشوری آماده برگزاری دوره های آموزشی در سازمان ها و ادارات می باشند. ویژگی