دوره های کارآفرین

By |آوریل 14th, 2023|نوشته های تازه|

دوره های کارآفرین مجتمع فنی تهران شعبه انقلاب برند آموزشی مجتمع فنی تهران شعبه انقلاب سال ها است در زمینه آموزش در خدمت دانش پذیران عزیز بوده است و در این سال ها با ارائه بهترین خدمات آموزشی مانند استفاده از اساتید مجرب،محیط آموزشی مناسب، ارائه مدرک دو زبانه و