دوره مبانی هنر های تجسمی

By |جولای 27th, 2023|نوشته های تازه|

درباره دوره مبانی هنر های تجسمی بیشتر بدانید!! دوره مبانی هنر های تجسمی: شامل آموزش کاربرد اصول مبانی هنرهای تجسمی و رنگ شناسی و کاربرد رنگ ها در مد و پوشاک و ارتباط رنگ ها با فرهنگ و جغرافیا است. در این دوره با خط، نقطه و سطح و مبانی رنگ