دوره حسابداری مکانیزه

By |آگوست 1st, 2023|نوشته های تازه|

توضیخات دوره حسابداری مکانیزه دوره حسابداری مکانیزه: با توجه به حجم اطلاعاتی ثبت گشته در دفاتر مالی و تعدد گزارش های استفاده کننده از این داده ها،امکان استخراج گزارش ها بصورت دستی و غیرمکانیزه بسیار سخت و یا نا ممکن گشته است.به همین خاطر سازمان ها با بکارگیری آموزش حسابداری