دوره آموزش سازمانی

By |سپتامبر 24th, 2019|آموزش, آموزش های سازمانی|

برگزاری دوره آموزش سازمانی برگزاری دوره آموزش سازمانی توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین و معتبرترین آموزشگاه ایران. یکی ازموثر ترین و مهمترین منابع سازمان، نیروی انسانی می باشد توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي تخصصی ضمن خدمت معطوف شده است؛ حاكي از اين حقيقت