نوامبر 2019

دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران

دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران برگزاری دوره آموزش حسابداری در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، هنرجویان می توانند با مراجعه به بخش ثبت نام آنلاین سایت در این دوره ها نام نویسی نمایند. این دوره آموزش حسابداری زیر نظر اساتید برجسته کشوری برگزار خواهد شد، همچنین در پایان به هنرجویان مدرک دو زبانه ی مجتمع فنی تهران اعطا می گردد. این مدرک جزء معتبرترین مدارک ایران در جامعه بین المللی می باشد، مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب برترین شعبه مرکز آماده برگزاری دوره های مختلف حسابداری برای شما

اکتبر 2019

آموزش حسابداری برای هنرجویان

آموزش حسابداری برای هنرجویان برگزاری دوره آموزش حسابداری برای هنرجویان در معتبرترین آموزشگاه تهران، مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب. این مجموعه معتبر بین المللی در نظر دارد برای رشد و ارتقاء سطح کاری هنرجویان و کارمندان فعال در حوزه حسابداری دوره های آموزشی جدید برگزار نماید. اگر شما علاقه دارید در آینده ای نزدیک در حرفه حسابداری مشغول به کار شوید یا اینکه در شغل خود پیشرفتی داشته باشید. به شما پیشنهاد می کنیم که در دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب شرکت نمایید. تا در پایان

Go to Top