دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار

برگزاری دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار برگزاری دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار در مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، شما هم می توانید در این دوره شرکت کنید. مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب دوره ای با محوریت آموزش صفر تا صد حسابداری ویژه بازار کار به هنرجویان علاقمند. شما می توانید تکنیک ها و روش های حسابداری ویژه بازار کار را زیر نظر بهترین اساتید حسابداری ایران آموزش ببینید. توجه داشته باشید که ظرفیت دوره های آموزش حسابداری مجتمع فنی تهران محدود می باشد و بسرعت در حال تکمیل