داکر چیست؟

By |سپتامبر 17th, 2023|نوشته های تازه|

داکر چیست؟ داکر یک پلتفرم نرم افزاری می باشد که به توسعه دهندگان و مدیران سیستم امکان ایجاد، مدیریت، و اجرای برنامه ها و خدمات در محیط های مستقل و ایزوله به نام “کانتینر” را خواهد داد. داکر به توسعه سریع، استقرار آسان برنامه ها و مدیریت کارآمد سیستم ها