تفاوت طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی

By |سپتامبر 18th, 2023|نوشته های تازه|

تفاوت طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی تفاوت طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی این می باشد که طراحی داخلی بیشتر به برنامه‌ریزی و تخصیص مناسب فضاها بر اساس نیازها و عملکرد آن ها خواهد پرداخت، در صورتی که دکوراسیون داخلی بیشتر به جنبه‌های زیبایی‌بخشی و چیدمان فضاها توجه خواهد داشت. این