تدوین فیلم و جلوه ویژه

By |آگوست 22nd, 2023|نوشته های تازه|

تدوین فیلم و جلوه های ویژه : آموزشگاه مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب، سال ها می باشد که متولی کلاس های سطح بالا در زمینه سینمای دیجیتال به خصوص تدوین و جلوه های ویژه کرده است. استادهای نام آشنای مجتمع فنی انقلاب، آمادگی کامل را دارند تا دروس مهمی مثل